Centrálny register zmlúv

Obec Orlov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Dohoda zo dňa 08.04.2024
20240408
50,00 € Obec Orlov Pe3x, s.r.o.
9. Máj 2024
Dohoda
20240424
2 000,00 € Obec Orlov oekostrom Service s.r.o.
9. Máj 2024
Darovacia zmluva
20240430
200,00 € oekostrom Service s.r.o. Obec Orlov
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí programového modulu prepojenia registratúry na ÚPVS
09042024
0,00 € IFOsoft, s.r.o. Obec Orlov
5. Apríl 2024
Poistka číslo 91400786
9140078618
5,39 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Orlov
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo
22032024
179 903,21 € MSM - Pack, s.r.o., Prešov Obec Orlov
25. Marec 2024
Zmluva č. 324 0967 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
324 0967
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Orlov
21. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
26022024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Orlov
21. Marec 2024
Dohoda č. 24/38/060/96 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/38/00/96
9 418,08 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Obec Orlov
21. Marec 2024
Dohoda č. 24/038/054/23 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
24/38/054/23
169,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Obec Orlov
21. Marec 2024
Zmluva o pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy
24ZVS00006331111
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Orlov
21. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre firmy a organizácie - za cenu neregulovanú úradom
ORD-14136520-M7M3W9
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Orlov
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov
20082020
0,00 € Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa Obec Orlov
26. Február 2024
Zmluva o dielo č. 20240208 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
20240208
180,00 € IFOsoft s.r.o. Obec Orlov
26. Február 2024
Zmluva číslo: 2/328/24Pv o dodávke vody z verejného vodovodu
2/328/24Pv
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Orlov
18. Január 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
18012024
300,00 € Humanitarian, n.o. Obec Orlov
4. Január 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001354-059
SITB-OO2-2023/001354-059
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Orlov
16. November 2023
Dohoda č. 03/2023/23 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
03/2023/23
1 263,61 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Obec Orlov
8. November 2023
Dohoda č. 23/38/010/10, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/38/010/10
0,00 € Obec Orlov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
8. November 2023
Zamestnávateľská zmluva
100013521
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Obec Orlov