Centrálny register zmlúv

Obec Nová Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2024
Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci
32/2024
0,00 € Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa Obec Nová Ľubovňa
28. Jún 2024
ZMLUVA č. 572/2024/OPR o poskytnutí dotácie
31/2024
1 500,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Nová Ľubovňa
19. Jún 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
30/2024
1,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Obec Nová Ľubovňa
14. Jún 2024
Kúpna zmluva
29/2024
550,00 € Roman Fabis rod. Čupka a manž. Ľubomíra Obec Nová Ľubovňa
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 18/2023-2024 - OA
28/2024
0,00 € Spojená škola Obec Nová Ľubovňa
17. Máj 2024
Nájomný vzťah
27/2024
500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Obec Nová Ľubovňa
30. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme č. 1/2015
26/2024
0,00 € Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI Obec Nová Ľubovňa
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva
25/2024
300,00 € Ladislav Repka Obec Nová Ľubovňa
4. Apríl 2024
DODATOK č. 1 Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu / programu
24/2024
75,00 € Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group Obec Nová Ľubovňa
2. Apríl 2024
Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu / programu
23/2024
50,00 € Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group Obec Nová Ľubovňa
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa
22/2024
500,00 € Taľar Nová Ľubovňa Obec Nová Ľubovňa
26. Marec 2024
Kúpna zmluvy
21/2024
1 440,00 € Ing. Michal Žid a Mgr. Alexandra Židová r. Kovalčíková Obec Nová Ľubovňa
25. Marec 2024
DOHODA Číslo: 24/38/054/6
20/2024
847,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Obec Nová Ľubovňa
21. Marec 2024
ZMLUVA č. 524 070 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
18/2024
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Nová Ľubovňa
21. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 01/2024 uzatvorená v zmysle zák. č. 504/2003 z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a ust. § 663 a nasl. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
19/2024
631,32 € Poľnohospodárske družstvo Obec Nová Ľubovňa
12. Marec 2024
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
17/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Nová Ľubovňa
7. Marec 2024
DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme č. 2/2015 zo dňa 26.06.2015
16/2024
150,00 € Milan Reľovský a Viera Reľovská Obec Nová Ľubovňa
13. Február 2024
Kúpna zmluva
15/2024
6 060,00 € Richard Ondrík Obec Nová Ľubovňa
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa
14/2024
500,00 € eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Spiš Obec Nová Ľubovňa
19. Január 2024
DOHODA O UROVNANÍ
11/2024
1 690,45 € Poľnohospodárske družstvo Obec Nová Ľubovňa