Centrálny register zmlúv

Obec Jakubany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Dohoda č.23/38/010/9 uzatvorená podľa §10 ..... o pomoci v hmotnej núdzi
384-2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SĽ Obec Jakubany
6. December 2023
Zmluva o grantovom účte
393-2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Jakubany
6. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023
392-2023
3 000,00 € TJ Sokol Jakubany Obec Jakubany
4. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu
389-2023
0,00 € Tomáš Ulman a Katarína Ulmanová Obec Jakubany
4. December 2023
Poistná zmluva - úrazové poistenie projekt PUPN
390-2023
120,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Jakubany
4. December 2023
Zmluva o nájme bytu
391-2023
140,26 € Ján Michňa Obec Jakubany
30. November 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
388-2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SĽ Obec Jakubany
28. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného FP
387-2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Jakubany
13. November 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
385-2023
930,00 € Ján Dufala Obec Jakubany
13. November 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy odber.miesto škôlka RK
386-2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Jakubany
9. November 2023
Zámenná zmluva
383-2023
40,00 € Ján Mrug Obec Jakubany
7. November 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
380-2023
52,50 € Lenka Compeľová Obec Jakubany
7. November 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
381-2023
150,00 € Ján Compeľ Obec Jakubany
7. November 2023
Poistná zmluva - Poistenie Fotovoltické zariadenie
382-2023
641,15 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Obec Jakubany
6. November 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
379-2023
550,00 € Miroslav Lipovský Obec Jakubany
3. November 2023
Zmluva o prevode správy majetku obce
378-2023
1 600,50 € Základná škola s materskou školou Jakubany Obec Jakubany
9. August 2023
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve o nájme bytu
326-2014
0,00 € Obec Jakubany Ján Lipovský
9. August 2023
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve o nájme bytu
326-2014/1
0,00 € Obec Jakubany Ľubomír Krivoňák
30. August 2023
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve o nájme bytu
3/2023
0,00 € Obec Jakubany Martin Regrut
30. August 2023
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve o nájme bytu
3/2023_M
0,00 € Obec Jakubany Jozef Michňa