Centrálny register zmlúv

Obec Jakubany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Zmluva o dodávke elektriny - verejné osvetlenie, kultúrny dom
38-2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jakubany
13. Jún 2024
Zmluva o dodávke elektriny
39-2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jakubany
4. Jún 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely spoločného školského úradu
37-2024
0,00 € Obec Plavnica Obec Jakubany
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
36-2024
0,00 € Spojená škola Obec Jakubany
23. Máj 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
35-2024
2 590,00 € Ján Štucka Obec Jakubany
16. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejne dostupných služieb - Mobil. telefón pre MOPS
33-2024
149,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jakubany
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí verejne dostupných služieb - pridelená SIM karta
32-2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jakubany
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
34- 2024
20 000,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany Obec Jakubany
15. Máj 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - cintorín
31-2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Jakubany
6. Máj 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
30-2024
20 475,00 € Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozem.spol. Obec Jakubany
18. Apríl 2024
Dodatok č.3 k Zmluve
28-2024
0,00 € Prvá internetová, s.r.o. Obec Jakubany
22. Apríl 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní stravovania
29-2024
5,20 € Milan Rinkovský Obec Jakubany
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
27-2024
55,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Jakubany
4. Apríl 2024
Poistná zmluva - Úrazové poistenie PUPN
26-2024
110,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Jakubany
3. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
25-2024
1 865,16 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SĽ Obec Jakubany
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
24-2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Jakubany
21. Marec 2024
Nájomná zmluva
23-2024
169,00 € Dunka Jaroslav Obec Jakubany
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Dobudovanie školskej infraštruktúry
22-2024
1 634 031,58 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Obec Jakubany
12. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
21-2024
0,00 € NATUR - PACK, a.s. Obec Jakubany
7. Marec 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
19-2024
776,00 € Helena Kolčaková Obec Jakubany