Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Tomášovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
audit účtovnej závierky k 31.12.2022
OP/2023/00429017
2 880,00 € Ing. Daniela Dudová Obec Spišské Tomášovce
22. September 2023
havarijné poistenie pre osobný automobil Renault Megane Sedan
OP/2023/00428677
1 011,92 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Spišské Tomášovce
21. September 2023
poistenie vozidla Renault Megane sedan EČV PP417FH
OP/2023/00428642
0,00 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Spišské Tomášovce
8. September 2023
pripojenie do distribučnej sústavy pre predajný stánok - zmrzlina
OP/2023/00427997
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Spišské Tomášovce
6. September 2023
odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
OP/2023/00427832
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Vladimír Jendrál
6. September 2023
prenájom hrobového miesta č. 565 na 5 rokov
202300005
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Gabčo Ľubomír
6. September 2023
prenájom pozemku C KN 639/1 na predaj zmrzliny
OP/2023/00427865
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Burim Memedi
30. August 2023
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
17/2023
1 200,00 € Obec Spišské Tomášovce Obecný futbalový klub Slovenský raj-Spišské Tomášovce
30. August 2023
poskytnutie finančnej podpory pre školy z prostriedkov ESF
OP/2023/00427564
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Spišské Tomášovce
30. August 2023
poskytovanie kvalifikovaných elektronických služieb
OP/2023/00427573
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Spišské Tomášovce
30. August 2023
poskytovanie a vykonávanie odbornej pomoci pri prevádzkovaní VKS a ČOV v obci.
OP/2023/00427574
0,00 € Ekoservis Slovensko s.r.o. Obec Spišské Tomášovce
8. August 2023
poskytovanie sociálnej a opatrovateľskej služby
4/2023/OS
0,00 € Obec Spišské Tomášovce RSDr. Mária Kostelníková
1. August 2023
vysporiadanie pohľadávky účastníka v 1. a 2. rade voči účastníkovi v 3. rade a to zo zámennej zmluvy zo dňa 12.04.2010
OP/2023/00426343
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Ing. Marek Bendík a spol.
27. Júl 2023
predaj cenín: Návštevný lístok za používanie technických zariadení v Slovenskom raji
OP/2023/00426263
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Ladislav Cvengroš
24. Júl 2023
úprava predmetu nájmu a výšky nájomného z dôvodu zníženia výmery prenajatých pozemkov
OP/2023/00426050
263,74 € Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany Obec Spišské Tomášovce
13. Júl 2023
Zmluva o dielo
19/2023
48 902,59 € Východoslovenská energetika, a.s. Obec Spišské Tomášovce
13. Júl 2023
Dodávka a montáž plynového kotla a príslušenstva (odborné uvedenie do prevádzky)
OP/2023/00425428
48 902,59 € Východoslovenská energetika, a.s. Obec Spišské Tomášovce
29. Jún 2023
poskytnutie finančného príspevku pre projekt : Bezpečné parkovanie v stredisku cestovného ruchu Slovenský raj - Čingov
OP/2023/00424448
78 044,82 € MAS Miloj Spiš, o.z. Obec Spišské Tomášovce
26. Jún 2023
zriadenie grantového účtu pre projekt - Bezpečné parkovanie v stredisku cestovného ruchu Čingov
OP/2023/00424304
0,00 € Prima banka, a.s. Obec Spišské Tomášovce
26. Jún 2023
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
11/2023
1 000,00 € Obec Spišské Tomášovce Cykloklub Slovenský raj Spišské Tomášovce, o.z.