Centrálny register zmlúv

Obec Margecany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí sublicencie k architektonickej štúdii č. 2012823
2012823
0,00 € Obec Margecany Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
5. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
64/05/2024/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Margecany
27. Marec 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
NZ/2024/4-MJ
154,48 € Obec Margecany Štefan Gmuca
20. Máj 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
NZ/2024/1-JM
6,00 € Obec Margecany Slovak Parcel Service s.r.o.
14. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
2448202401
0,00 € Obec Margecany Východoslovenská distribučná a.s.
10. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
13I01-22-V02-00117- Z01
1 598 010,00 € Obec Margecany Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Apríl 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
D1/IROP-CLLD-P813-512-002-009
31 573,00 € Obec Margecany Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
4. Apríl 2024
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods.2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa § 59 ods. 2 z. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
VMI1412202310
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Margecany
4. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce č. 175/2010/AZ/DK
D3 k Z 175/2010/AZ/DK
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Obec Margecany
3. Apríl 2024
Zmluva o grantovom účte
ZoGU/2024/1-PS
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Margecany
2. Apríl 2024
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
ND18/2024
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o. Obec Margecany
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
ZoPD/2024/1-IK
2 350,00 € Obec Margecany Deduško n.o.
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZoPD/2024/2-IK
400,00 € Obec Margecany OKST- odbor klubu slovenských turistov
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZoPD/2024/3-IK
10 500,00 € Obec Margecany TJ Lokomotíva Margecany
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZoPD/2024/6-IK
400,00 € Obec Margecany Športovo strelecký klub Margecany
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZoPD/2024/5-IK
250,00 € Obec Margecany ZO SZZP Margecany
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZoPD/2024/4-IK
400,00 € Obec Margecany Obecný šachový klub Margecany
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZoPD/2024/7-IK
850,00 € Obec Margecany Stolnotenisový klub ŠKST TOPSPIN Margecany
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZoPD/2024/8-IK
150,00 € Obec Margecany OZ Margecany - zastávka
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZoPD/2024/9-IK
2 300,00 € Obec Margecany MAFOZ - Margecianske folklórne občianske združenie