Centrálny register zmlúv

Mesto Levoča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Nájomná zmluva
27262/2023/OM/56
1 015,44 € Mária Rišová Mesto Levoča
12. September 2023
Nájomná zmluva
25594/2023/OM/52
2 760,00 € Mária Ihnačáková Mesto Levoča
13. September 2023
Nájomná zmluva
26180/2023/OM/54
1 020,00 € Marcela Šimoničová Mesto Levoča
25. September 2023
Nájomná zmluva
27247/2023/OM/55
1 380,00 € Jozef Šimonič Mesto Levoča
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
25889/2023/OM/11
1 230,70 € František Iľaš Mesto Levoča
25. September 2023
Nájomná zmluva
26175/2023/OM/53
2 448,00 € František Iľaš Mesto Levoča
20. September 2023
Nájomná zmluva
26599/2023/OM/377
50,00 € OLANO A PRIATELIA: OBYCAJINI LUDIA (OLANO), NEZAVISLI KANDIDATI (NEKA), NOVA, SLOBODNI A ZODPOVEDNI, PACIVALE ROMA, MAGYAR SZIVEK Mesto Levoča
18. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
302041BDP7
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
13. September 2023
Kúpna zmluva
26959/OM/2023/1
6 000,00 € Mgr. Tomáš Dzurňák Mesto Levoča
12. September 2023
Zmluva o sporiacom účte
28/2023
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, Mesto Levoča
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
26288/2023
1 500,00 € CYKLO SPIS Levoča Mesto Levoča
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
25592/2023/OM/10
1 039,70 € Mária Ihnačáková Mesto Levoča
12. September 2023
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSOB
5509000286
0,00 € KOMUNALNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levoča
11. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - Revitalizácia amfiteátra v Levoči – projektová dokumentácia
001/ZoD/2023/VO-01
74 000,00 € regec architekti s.r.o Mesto Levoča
17. August 2023
Nájomná zmluva
25271/2023/OM/50
1 380,00 € Lukáš Čonka Mesto Levoča
17. August 2023
Nájomná zmluva
25273/2023/OM/51
1 500,00 € Oľga Dudušová Mesto Levoča
4. September 2023
Kúpna zmluva
23605/2023/OM/21
1 288,00 € Vladimír Polák Mesto Levoča
17. August 2023
Nájomná zmluva
24912/2023/OM/48
2 400,00 € Bc. Andrea Kurucová Mesto Levoča
17. August 2023
Nájomná zmluva
24880/2023/OM/46
1 164,00 € Jozef Lacko, Andrea Lacková Mesto Levoča
30. August 2023
Nájomná zmluva
24887/2023/OM/47
1 356,00 € Jarmila Čonková Mesto Levoča