Centrálny register zmlúv

Obec Helcmanovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
INT_015/2024
0,00 € Pavlík Jakub Obec Helcmanovce
7. Máj 2024
Príkazná zmluva
INT_014/2024
500,00 € Mamáková Vlasta Obec Helcmanovce
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 5/2024 o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
INT_013/2024
0,00 € Plachetka Miroslav Obec Helcmanovce
3. Apríl 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu, Poistná zmluva č. 5190060830
EXT_012/2024
342,00 € Komunálna poisťovňa Obec Helcmanovce
21. Marec 2024
Dohoda číslo: 24/44/054/46 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
EXT_008/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obec Helcmanovce
27. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze odpadových vôd zo žumpy zo dňa 28.02.2022
EXT_009/2024
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Helcmanovce Obec Helcmanovce
27. Marec 2024
Zmluva č. 324 0696 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
EXT_010/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Helcmanovce
27. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 3/2024 o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
INT_011/2024
0,00 € Gábor Ján Obec Helcmanovce
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
INE_007/2024
0,00 € Gordan Emil Obec Helcmanovce
28. Február 2024
Nájomná zmluva č. 2/2024 o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
INT_006/2024
0,00 € Plachetka Ondrej Obec Helcmanovce
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2023 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Helcmanovce
EXT_005/2024
0,00 € Brantner Nova, s.r.o. Obec Helcmanovce
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného FP pre projekt č. 401406DJV1 s názvom Miestne občianske a preventívne služby v obci Helcmanovce
INE_004/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Helcmanovce
19. Január 2024
Nájomná zmluva č. 1/2024 o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
EXT_003/2024
0,00 € Plachetka Miroslav Obec Helcmanovce
10. Január 2024
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve 4419004672
EXT_063/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Helcmanovce
3. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
EXT_058/2023
0,00 € ELGAS, s.r.o. Obec Helcmanovce
3. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
EXT_059/2023
0,00 € Energo audit, s.r.o. Obec Helcmanovce
3. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 63/2024
EXT_060/2023
0,00 € POPRAKO spol s r.o. Obec Helcmanovce
3. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/178
EXT_061/2023
0,00 € ELEKOS Obec Helcmanovce
3. Január 2024
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. 1220000544
EXT_062/2023
0,00 € LAMA energy a. s. - organizačná zložka Obec Helcmanovce
26. December 2023
Nájomná zmluva č. 10/2023 o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
INT_057/2023
480,00 € Gábor Ján Obec Helcmanovce