Centrálny register zmlúv

Obec Dlhé Stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Príloha k Zmluve č. 228/2023 - príloha na rok 2024
Príloha k Zmluve č. 228/2023 - na rok 2024
3 000,00 € VaK SERVIS, s.r.o. Obec Dlhé Stráže
22. November 2023
Príloha k Zmluve č. 228/2023 - príloha na rok 2023
Príloha k Zmluve č. 228/2023 - na rok 2023
3 000,00 € VaK SERVIS, s.r.o. Obec Dlhé Stráže
21. November 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
1248176879
32,00 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
20. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb
5509001271
725,88 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
15. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
16/2023
180,00 € Obec Dlhé Stráže Jaroslav Bonk, Daniel Čulac
13. November 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Dlhé Stráže
228/2023
3 000,00 € VaK SERVIS, s.r.o. Obec Dlhé Stráže
2. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva
75,00 € Obec Dlhé Stráže Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie
30. Október 2023
Zmluva o grantovom účte
15/2023
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Dlhé Stráže
11. Október 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/05721/001
80,40 € SOZA Obec Dlhé Stráže
19. September 2023
Poistná zmluva
5509001011
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
19. September 2023
POistná zmluva
5509001010
40,24 € Komunálna poisťovňa Obec Dlhé Stráže
7. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 14/2023
14/2023
0,00 € Obec Dlhé Stráže Johana Pavlíková
30. August 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2022-2024
Kolektívna zmluva
0,00 € OZ PŠaV Obec Dlhé Stráže
24. August 2023
Kúpna zmluva
58
8,65 € Ing. Andrej Závadský Obec Dlhé Stráže
24. August 2023
Zmluva č. 1423440 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1423440
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dlhé Stráže
24. August 2023
Mandátna zmluva
13/2023
6 441,00 € PROGRESS & PROSPERITY, s.r.o. Obec Dlhé Stráže
24. August 2023
Sponzorská zmluva
Sponzorská zmluva
200,00 € LEVONET, s.r.o Obec Dlhé Stráže
18. August 2023
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta
11/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) Obec Dlhé Stráže
18. August 2023
Mandátna zmluva
12/2023
6 500,00 € Mgr. Janka Hossová Obec Dlhé Stráže
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
10/2023
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dlhé Stráže