Centrálny register zmlúv

Obec Bystrany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Zmluva o vykonaní školenia
18072024
0,00 € Mgr. Peter Hron Obec Bystrany
11. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu - Bohuslav Kroščen, Simona Kroščenová
10072024
0,00 € Bohuslav Kroščen, Simon Kroščenová Obec Bystrany
10. Júl 2024
Zmluva o dielo
10/07/2024
42 960,00 € Ing. Richard Soporský - projektová činnosť Obec Bystrany
20. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu - Mária Pechová
03062024
0,00 € Mária Pechová Obec Bystrany
7. Jún 2024
Rámcová zmluva na komplexné poskytnutie služieb v oblasti verejného obstarávania
01/05/2024
0,00 € MP Profit VO, s.r.o. Obec Bystrany
5. Jún 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409395713
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Bystrany
5. Jún 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
6803133039
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Bystrany
1. Jún 2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
29052024
0,00 € Albertínum o.z. Obec Bystrany
31. Máj 2024
Mandátna zmluva
24/05/2024
0,00 € BAJO LEGAL, s.r.o. Obec Bystrany
31. Máj 2024
Mandátna zmluva poskytovanie právne rady
24/05/2024 - 2
0,00 € BAJO LEGAL, s.r.o. Obec Bystrany
31. Máj 2024
Mandatna zmluva na zastupovanie
24/05/2024 - 3
0,00 € BAJO LEGAL, s.r.o. Obec Bystrany
17. Máj 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
8007570424
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Bystrany
16. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonaní školenia zo dňa 26.02.2024
15/04/2024
0,00 € fyzická osoba Ing. Ján Olekšák Obec Bystrany
16. Máj 2024
Rámcová zmluva na komplexné poskytnutie služieb v oblasti verejného obstarávania
17/04/2024
0,00 € MP Profit VO, s.r.o. Obec Bystrany
16. Máj 2024
Zmluva o dielo
x/2024
0,00 € KB Invest s.r.o. Obec Bystrany
7. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o nájme priestorov
07052024
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Obec Bystrany
5. Apríl 2024
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občiankeho zákonníka
3240754
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bystrany
25. Marec 2024
Zmluva o dielo - PD - výstavba nového pavilónu MŠ v ZŠ s napojením na jedáleň ZŠ
20022024
0,00 € Rameseum SK, s.r.o Obec Bystrany
22. Marec 2024
Zmluva - ENVI-PAK
VMI1412202302
0,00 € ENVI - PSK, a.s. Obec Bystrany
19. Marec 2024
Zmluva o dielo na veritifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorína
19032024
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bystrany