Centrálny register zmlúv

Mesto Revúca

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
DODATOK Č. 1 k Nájomnej zmluve podpísanej dňa 31.12.2013
150/2024
0,00 € Ján Galovič Mesto Revúca
18. Júl 2024
ZMLUVA
151/2024
0,00 € Obec Prihradzany Mesto Revúca
18. Júl 2024
Rámcová dohoda
152/2024
205 815,17 € Up Déjeuner, s. r. o. Mesto Revúca
16. Júl 2024
HROMADNA LICENCNA ZMLUVA
148/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Revúca
15. Júl 2024
Zmluva o dielo č.004/2024
147/2024
48 960,00 € Intersystem EU s.r.o. Mesto Revúca
10. Júl 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
164/2024
7 680,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Mesto Revúca
9. Júl 2024
ZMLUVA
144/2024
30,00 € Obec Murénska Huta Mesto Revúca
9. Júl 2024
Mandátna zmluva – bytový a nebytový fond
145/2024
0,00 € Bytové hospodárstvo, s.r.o. Mesto Revúca
2. Júl 2024
Zmluva o dielo na stavebné práce
143/2024
0,00 € KUBKOSTAV s.r.o. Mesto Revúca
2. Júl 2024
Dohoda o používaní učebne
142/2024
0,00 € Iveta Puhallová Mesto Revúca
25. Jún 2024
Zmluva o dielo
138/2024
0,00 € SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o. Mesto Revúca
25. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri prevádzke a zabezpečení poskytovania služieb verejnej dopravy
139/2024
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Revúca
21. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
137/2024
Doplnená
0,00 € Miroslav Melich zastúpený na základe generálnej plnej moci Ing.Annou Melichovou , , a Ing.Anna Melichová rod.Ganajová, Mesto Revúca
21. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
136/2024
0,00 € Miroslav Melich zastúpený na základe generálnej plnej moci Ing.Annou Melichovou Mesto Revúca
20. Jún 2024
Zmluva o nájme pozemku
135/2024
0,00 € Leo Verkin Mesto Revúca
18. Jún 2024
Zmluva
133/2024
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Mesto Revúca
18. Jún 2024
Dohoda o urovnaní
134/2024
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Revúca
17. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k Nájomnej zmluve podpísanej dňa 18.1.2016
132/2024
0,00 € Ladislav Zajac Mesto Revúca
17. Jún 2024
Dohoda o cene
131/2024
0,00 € Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Mesto Revúca
14. Jún 2024
DODATOK č. 1
127/2024
0,00 € Zdenko Mušuka Mesto Revúca