Centrálny register zmlúv

Obec Plešivec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
25/09/2023
1 353,60 € Obec Plešivec Ľudovít Lipták
27. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme verejného priestranstva
18/09/2023/2
812,16 € Obec Plešivec Ing. Jozef Voltér
26. September 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
26/09/2023
34,00 € Obec Plešivec Instal Digital s.r.o.
22. September 2023
Zmluva o prenájme chaty
22/09/2023
11,40 € Obec Plešivec Peter Švarc
18. September 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
14/09/2023
124,00 € Obec Plešivec VAN SPED s.r.o.
18. September 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
18/09/2023
0,00 € Obec Plešivec ZŠ s vyučujúcim jazykom slovenským
8. September 2023
Zmluva o prenájme chaty
08/09/2023
33,90 € Obec Plešivec Samuel Oravec
7. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve „Zber a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu v obci Plešivec“
07/09/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Plešivec
30. August 2023
Zmluva o prenájme chaty
28/08/2023
17,10 € Obec Plešivec Filip Kováč
30. August 2023
Zmluva o prenájme chaty
28/08/2023/2
22,60 € Obec Plešivec Kristián Kovács
30. August 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
28/08/2023/3
11,20 € Obec Plešivec Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesov
30. August 2023
Dohoda o účinkovaní
24/08/2023/3
0,00 € Glob - art s.r.o. Obec Plešivec
28. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
24/08/2023
732,82 € Obec Plešivec Pozemkové spoločenstvo Urbariát Kónyárt Plešivec
28. August 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 369/2021
24/08/2023/2
12,23 € Obec Plešivec ALFA SM s.r.o.
28. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-331-01627
25/07/2023
2 500,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Obec Plešivec
24. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_223
23/08/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Plešivec
22. August 2023
Zmluva o účinkovaní č. 03/2023
21/08/2023
7 399,76 € Hangos Szó Kft. Obec Plešivec
21. August 2023
Zmluva o dielo
09/08/2023/2
0,00 € ZEDKO, s.r.o. Obec Plešivec
18. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov
10/08/2023
0,00 € Obec Plešivec Autoškola MIGA
18. August 2023
Zmluva o prenájme chaty
18/08/2023
39,90 € Obec Plešivec Pavla Lenyiová