Centrálny register zmlúv

Obec Krásnohorská Dlhá Lúka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
112/2023
0,00 € VSE Development, s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
27. Január 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
27012023
0,00 € MADE spol. s r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
27. Január 2023
Licenčná zmluva
U2454/2023
0,00 € MADE spol. s r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
27. Január 2023
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
27/01/2023
0,00 € MADE spol. s r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
25. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
1
0,00 € Brantner Gemer s.r.o Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
25. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
1/2023
0,00 € Brantner gemer s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
12. Január 2023
Dodatok č.1/2022
Č.2/2022
0,00 € Obec Krásnohorská Dlhá Lúka Obec Jovice
3. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov
8517149
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
12. December 2022
DAROVACIA ZMLUVA
KRHZ-KE-VO-387/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
27. Október 2022
Zmluva o audítorskej činnosti
OcÚKDL-415/2022
600,00 € Ing. Katarína Görgeiová Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
4. Október 2022
Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Krásnohorská Dlhá Lúka
ZoD255/2022/03457
0,00 € COLAS Slovakia a.s. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
30. September 2022
Smart riešenia pre IKT služby obce Krásnohorská Dlhá Lúka
DS/0156/2022
2 000,00 € KSK Košice Obec Krásnohorská Dlhá Lúka