Centrálny register zmlúv

Obec Krásnohorská Dlhá Lúka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve č. 2023/001-K
154/2023
0,00 € Aqua Spiš plus s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
23. Marec 2023
Darovacia zmluva
0605/2022
0,00 € Mesto Rožňava Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
10. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
OcÚKDL-225/2023
0,00 € COLAS, s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
15. Máj 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
OcÚKDL-234/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
17. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
OcÚKDL-237/2023
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
27. Jún 2023
Zmluva
15/2023
0,00 € Divadlo Thália Színház Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
12. Júl 2023
Zmluva o dielo
OcÚKDL-324/2023
0,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
12. Júl 2023
Zmluva o prenájme KD
OcÚKDL-323/2023
0,00 € Folklórny súbor ILOSVAI Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
25. Júl 2023
Zmluva o nájme plochy na reklamné účely
OcÚKDL-336/2023
0,00 € EKORIS, s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
3. August 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
08/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
12. September 2023
Nájomná zmluva o nájme pozemku za účelom prevádzkovania pohrebiska
OcÚKDL-435/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krásnohorské Podhradie Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
12. September 2023
Zmluva č. 1 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
OcÚKDL-437/2023
0,00 € Hospic Juraja Schoppera, n.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
22. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
00473048
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
26. September 2023
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určené pre obce a ich obyvateľov
OcÚKDL-469/2023
0,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
25. Október 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
oCÚKDL-510/2023
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
564/2023
0,00 € Dobraobec Digital s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
15. December 2023
Zmluva o audítorskej činnosti
OcÚKDL-589/2023
0,00 € Ing. Katarína Görgeiová Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
12. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/202055510
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
18. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. 17 22 03
32/2024
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
18. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu č. 02 22 03
31/2024
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka