Centrálny register zmlúv

Obec Krásnohorská Dlhá Lúka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Krásnohorská Dlhá Lúka
ZoD255/2022/03457
0,00 € COLAS Slovakia a.s. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
12. December 2022
DAROVACIA ZMLUVA
KRHZ-KE-VO-387/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
3. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov
8517149
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
12. Január 2023
Dodatok č.1/2022
Č.2/2022
0,00 € Obec Krásnohorská Dlhá Lúka Obec Jovice
25. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
1
0,00 € Brantner Gemer s.r.o Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
25. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
1/2023
0,00 € Brantner gemer s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
27. Január 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
27012023
0,00 € MADE spol. s r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
27. Január 2023
Licenčná zmluva
U2454/2023
0,00 € MADE spol. s r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
27. Január 2023
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
27/01/2023
0,00 € MADE spol. s r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
7. Marec 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
112/2023
0,00 € VSE Development, s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení práv a povinností
153/2023
0,00 € Obec Jovice Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
23. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve č. 2023/001-K
154/2023
0,00 € Aqua Spiš plus s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
23. Marec 2023
Darovacia zmluva
0605/2022
0,00 € Mesto Rožňava Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
10. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
OcÚKDL-225/2023
0,00 € COLAS, s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
15. Máj 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
OcÚKDL-234/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
17. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
OcÚKDL-237/2023
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
27. Jún 2023
Zmluva
15/2023
0,00 € Divadlo Thália Színház Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
12. Júl 2023
Zmluva o dielo
OcÚKDL-324/2023
0,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
12. Júl 2023
Zmluva o prenájme KD
OcÚKDL-323/2023
0,00 € Folklórny súbor ILOSVAI Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
25. Júl 2023
Zmluva o nájme plochy na reklamné účely
OcÚKDL-336/2023
0,00 € EKORIS, s.r.o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka