Centrálny register zmlúv

Obec Jakubovany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
67/2024
309,12 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 6257/3A, 84107 Bratislava-Karlova Ves Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
17. Apríl 2024
Dohoda č.28/2024/ŠVPÚ/DK o ukončení Zmluvy o kontrolnej činnosti
68/2024
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
8. Apríl 2024
Poistná zmluva - úrazové poistenie UOZ
66/2024
30,00 € Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
4. Apríl 2024
Dohoda č.24/37/054/39 projekt podpora udržania pracovných návykov-PUPN2
65/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
27. Marec 2024
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva č.OP-24-243
64/2024
423,78 € SmartBooks,a.s. Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
25. Marec 2024
Zmluva č. 1424 348 o poskytnutí dotácie
63/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
20. Marec 2024
Zmluva o dielo
62/2024
11 500,00 € 4road DS s.r.o., Prídavkova 332/9A, 08301 Sabinov Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
18. Marec 2024
Zmluva o dielo
60/2024
2 640,00 € ((e)) s.r.o. Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
18. Marec 2024
Príloha č.1 k Zmluve č.VSN0717201507
61/2024
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
13. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
58/2024
0,00 € Martin Kollár Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
13. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
59/2024
0,00 € JUDr. Peter Revák Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
1. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
56/2024
0,00 € Peter Šeteščák Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
1. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
57/2024
0,00 € Bartolomej Farkaš Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
26. Február 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
52/2024
0,00 € Ing. Miroslav Galajda Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
26. Február 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
53/2024
0,00 € Ján Štucka Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
26. Február 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
54/2024
0,00 € Zuzana Franková Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
26. Február 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
55/2024
0,00 € Jana Mišenčíková Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jakubovany
50/2024
6 000,00 € Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany TJ DRUŽSTEVNÍK JAKUBOVANY
23. Február 2024
Dohoda č.24/37/010/20 uzatvorená podľa § 10 ods.3,písm.a) ods.4, ods.10, §26 ods.2 písm.g) a ďalších zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
51/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
14. Február 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
48/2024
0,00 € Ján Farkaš Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany