Centrálny register zmlúv

Obec Vlkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Vlkovce
86/2023
500,00 € eRko-HKSD, Územie Spiš Obec Vlkovce
18. August 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
85/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Vlkovce
1. August 2023
Zmluva č. 545/2023/OPR o poskytnutí dotácie
84/2023
4 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Vlkovce
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03919
83/2023
1 400,00 € Fond na podporu umenia Obec Vlkovce
11. Máj 2023
Zmluva č. 1423 433 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
82/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vlkovce
31. Marec 2023
Darovacia zmluva
56/2023
600,00 € Mgr. Jozef Maľak Obec Vlkovce
31. Marec 2023
Darovacia zmluva
57/2023
503,00 € Ing. Ján Kalata Obec Vlkovce
31. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne
63/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Vlkovce
31. Marec 2023
Darovacia zmluva - tabletový počítač
64 /2023
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Vlkovce
28. Február 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 2110043668 - Prémiové podnikanie
46/2023
2 093,22 € Premium Insurance Company Limited, pobočka Obec Vlkovce
17. Február 2023
Dohoda o zabezpečení vzdelávania c centre voľného času.
31/2023
0,00 € Centrum voľného času Kežmarok, Obec Vlkovce
17. Február 2023
Darovacia zmluva - Defibrilátor
298/2023
0,00 € Záchrana OZ Obec Vlkovce
17. Február 2023
Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/2652/06/2007 - Zmluva o aktualizácii programov
30/2023
96,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Vlkovce
14. Január 2023
Príloha k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 158/2016
158/2016
3 278,40 € W-Control, s.r.o. Obec Vlkovce
30. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 8/2018 o poskytovaní štatutárneho auditu
193/2022
2 300,00 € Ing. Mária Kyselová Obec Vlkovce
7. November 2022
Dohoda o zabezpečení vzdelávania v centre voľného času.
169/2022
0,00 € Centrum voľného času Kežmarok, Obec Vlkovce
13. Október 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
1/2022
Doplnená
68,60 € Ing. Marián Leśkováč Obec Vlkovce
6. Október 2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 1161/2022/UZ
1161/2022/UZ
90 000,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Obec Vlkovce
9. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070AWP2
84/2022
17 208,00 € Poľnoh.platobná agentúra Obec Vlkovce
9. Júl 2022
Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
93/2022
500,00 € eRko - HKSD, Územie Spiš Obec Vlkovce