Centrálny register zmlúv

Obec Vlkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Vlkovce
5/2024
97 679,11 € Obec Vlkovce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne
04/2024
13 185,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Vlkovce
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vlkovce
5. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
2/2024
111 574,66 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Obec Vlkovce
2. Február 2024
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času.
1/2024
73,60 € Centrum voľného času Kežmarok, Obec Vlkovce
21. December 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a vytvorenie oddychovej zóny
93/2023
134 220,78 € MARO, s.r.o. Obec Vlkovce
28. November 2023
Dohoda č. 23/46/010/36 o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti na rok 2024
91/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Vlkovce
28. November 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Obce Vlkovce č. 158/2016 - Príloha ročný rozpočet na rok 2024
92/2023
3 043,20 € Vak Servis, s.r.o. Obec Vlkovce
21. Október 2023
Dohoda o zabezpečení vzdelávania c centre voľného času.
90/2023
44,36 € Centrum voľného času Kežmarok Obec Vlkovce
10. Október 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Vlkovce; časť 1
88/2023
77 722,43 € DARUS stav s.r.o. Obec Vlkovce
10. Október 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Vlkovce; časť 2
89/2023
96 506,26 € DARUS stav s.r.o. Obec Vlkovce
4. Október 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-281-024/2023
87/2023
0,00 € Slovenská republika (Ministerstvo vnútra SR) Obec Vlkovce
3. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Vlkovce
86/2023
500,00 € eRko-HKSD, Územie Spiš Obec Vlkovce
18. August 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
85/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Vlkovce
1. August 2023
Zmluva č. 545/2023/OPR o poskytnutí dotácie
84/2023
4 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Vlkovce
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03919
83/2023
1 400,00 € Fond na podporu umenia Obec Vlkovce
11. Máj 2023
Zmluva č. 1423 433 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
82/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vlkovce
31. Marec 2023
Darovacia zmluva
56/2023
600,00 € Mgr. Jozef Maľak Obec Vlkovce
31. Marec 2023
Darovacia zmluva
57/2023
503,00 € Ing. Ján Kalata Obec Vlkovce
31. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne
63/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Vlkovce