Centrálny register zmlúv

Obec Matiašovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o dielo
6/2024
500,00 € Mgr. Dana Osifová Obec Matiašovce
22. Február 2024
Zmluva o dielo
7/2024
12 540,00 € JODOK architecture s.r.o. Obec Matiašovce
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1_2024
200,00 € Obec Matiašovce Jazdecký oddiel MŠK Kežmarok
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
3_2024
250,00 € Obec Matiašovce PO STOPÁCH GORALA
20. Február 2024
Zmluva o službách
19022024
1 500,00 € Obec Matiašovce CS Consulting Int., s.r.o.
15. Február 2024
Memorandum o partnerstve a spolupráci
29012024
0,10 € Obec Matiašovce Nadácia PSK pre podporu rodiny
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
2/2024
100,00 € Obec Matiašovce Spišská katolícka charita ADS CHaritas
1. Február 2024
Mandátna zmluva
01022024
170,00 € Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ Obec Matiašovce
15. Január 2024
Dohoda o ukončení zmluvy
7/SÚ/2023
0,00 € Mesto Kežmarok Obec Matiašovce
12. Január 2024
Zmluva o dielo
4/2024
100,00 € Mgr. Daniela Koršňáková Obec Matiašovce
12. Január 2024
Zmluva o dielo
5/2024
50,00 € MUDr. Alžbeta Balážová Obec Matiašovce
12. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
77
10,00 € Obec Matiašovce Mária Gancarčíková
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D č. 2 k ZoNFP č. 309070CGW2
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Matiašovce
8. Január 2024
Kúpna zmluva
08012024
3 430,00 € Obec Matiašovce Jozef Jendrejčák
4. Január 2024
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
30122023
0,00 € Mesto Spišská Stará Ves Obec Matiašovce
2. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
73
10,00 € Obec Matiašovce Margita Galušová
2. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
74
10,00 € Obec Matiašovce Margita Galušová
2. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
75
10,00 € Obec Matiašovce Margita Galušová
2. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
76
20,00 € Obec Matiašovce Margita Galušová
2. Január 2024
Zmluva o dielo
1/2024
170,00 € Emília Koščáková Obec Matiašovce