Centrálny register zmlúv

Obec Hôrka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Kúpna zmluva
45/2024
0,00 € BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves Obec Hôrka
15. Júl 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 149/2020
52/2024
20,00 € Obec Hôrka Bonková Viera
15. Júl 2024
Zmluva č. A/186/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Hôrka- cintorín Kišovce
53/2024
20,00 € Obec Hôrka Karol Drenčény
15. Júl 2024
Zmluva č. C/242/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Hôrka- cintorín Kišovce
54/2024
10,00 € Obec Hôrka Dziadeková Daniela
15. Júl 2024
Zmluva č. 234/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Hôrka- cintorín Hôrka
55/2024
20,00 € Obec Hôrka Meliorisová Helena
26. Jún 2024
Zmluva o dielo na vykonávanie služby - kosenie futbalového ihriska
49/2024
0,00 € Tatra Flora s.r.o. Obec Hôrka
26. Jún 2024
Zmluva č. A/184/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Hôrka - cintorín Kišovce
50/2024
20,00 € Obec Hôrka Karol Drenčény
26. Jún 2024
Zmluva č. A/185/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Hôrka- cintorín Kišovce
51/2024
20,00 € Obec Hôrka Karol Drenčény
24. Jún 2024
Darovacia zmluva
48/2024
250,00 € Pretekarys o.z. Obec Hôrka
21. Jún 2024
Zmluva o dielo na vykonávanie diela - kosenie trávy
46/2024
0,00 € Zeleň Tatry s.r.o., 26, 059 12 Švábovce Obec Hôrka
21. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
47/2024
0,00 € SOZA Slov.ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Hôrka
21. Jún 2024
Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve č. VP/24/05992/001
01/2024
0,00 € SOZA Slov.ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Hôrka
19. Jún 2024
Dodatok k zmluve o nájme HM k zmluve 2014/97
44/2024
20,00 € Obec Hôrka Liška Ján
14. Jún 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
42/2024
0,00 € MUDr., RNDr. Z. Hertelyová, PhD. Obec Hôrka
14. Jún 2024
Rámcová kúpna zmluva
43/2024
0,00 € MPL Trading s.r.o. Obec Hôrka
3. Jún 2024
Dodatok k zmluve o nájme HM k zmluve 2014/C-40
41/2024
10,00 € Obec Hôrka Vrbjar Milan
24. Máj 2024
Zmluva o vykonaní prác
40/2024
0,00 € Ignačák s.r.o. Obec Hôrka
21. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme HM č. 2016/A-80
39/2024
30,00 € Obec Hôrka Ordzovenská Anna
20. Máj 2024
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/20215 Z. z.
37/2024
0,00 € Slovgram Obec Hôrka
20. Máj 2024
Dohoda o urovnaní
38/2024
124,80 € SOZA Slov.ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Hôrka