Centrálny register zmlúv

Obec Vyšná Rybnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
ZUV 11/2024
0,00 € FS ZARIČANKA Obec Vyšná Rybnica
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu.
NZ 11/2024
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Viera Mandičáková
26. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva.
Z10/2024
0,00 € AG FOODS SK, s.r.o Obec Vyšná Rybnica
26. Apríl 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu.
NZ 10/2024
0,00 € Urbariát pozemkové spoločenstvo Vyšná Rybnica Obec Vyšná Rybnica
22. Apríl 2024
Poistná zmluva - Úrazové poistenie.
Z09/2024
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Vyšná Rybnica
22. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 510843.
Z08/2024
0,00 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Obec Vyšná Rybnica
19. Apríl 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu.
NZ 09/2024
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Tomáš Mandela
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov.
Z07/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Vyšná Rybnica
25. Marec 2024
Zmluva č. 324 0751 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Z06/2024
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vyšná Rybnica
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vyšná Rybnica v roku 2024
Z05/2024
2 000,00 € Obec Vyšná Rybnica DHZ Vyšná Rybnica
21. Marec 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu.
NZ 08/2024
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Veronika Ančovčíková
21. Marec 2024
Zmluva o prenájme Domu smútku.
NZ 07/2024
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Veronika Ančovčíková
10. Marec 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu.
NZ 05/2024
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Erik Dudej
10. Marec 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu.
NZ 06/2024
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Gazdovské lesy Majmová PS/ Jozef Modrák
6. Marec 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu.
NZ 03/2024
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Helena Gregorová
6. Marec 2024
Zmluva o prenájme Domu smútku.
NZ 04/2024
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Helena Gregorová
19. Február 2024
Úrazové poistenie - Poistná zmluva
Z04/2024
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Vyšná Rybnica
16. Február 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Z03/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Vyšná Rybnica
9. Február 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu.
NZ 02/2024
0,00 € DHZ Vyšná Rybnica/Radoslav Streňo Obec Vyšná Rybnica
24. Január 2024
Dodatok č.2 k zmluve o zriadení SOU.
Z02/2024
0,00 € Mesto Sobrance Obec Vyšná Rybnica