Centrálny register zmlúv

Obec Veľké Revištia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
D O H O D A č. 23/42/010/144 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 23/42/010/144
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Veľké Revištia
2. November 2023
ZMLUVA O NÁJME POĽNOHOSPODÁRSKYCH POZEMKOV NA POĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY PRI PREVÁDZKOVANÍ PODNIKU č. 205/2023
Zmluva č. 205/2023
0,00 € DONA, s.r.o. Veľké Revištia Obec Veľké Revištia
2. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-089
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-089
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Veľké Revištia
2. November 2023
Dodatok č.3 k zmluve o nájme pozemkov zo dňa 01.07.2023
Dodatok č.3 k zmluve o nájme pozemkov zo dňa 01.07.2023
0,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zbor Veľké Revištia Obec Veľké Revištia
16. Október 2023
Zmluva o spätnej kúpe a o spätnom postúpení práv a povinností stavebníka
658/62/2023/IU - Obec Blatné Revištia a Obec Veľké Revištia
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Veľké Revištia
27. September 2023
Dohoda č. 23/42/054/1840 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Dohoda č. 23/42/054/1840
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Veľké Revištia
4. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - A5910493
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - A5910493
0,00 € Orange Slovensko,a.s. Obec Veľké Revištia
4. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - A5507383
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - A5507383
0,00 € Orange Slovensko,a.s. Obec Veľké Revištia
30. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_140 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_140 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Veľké Revištia
17. Júl 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb č.5509000567
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb č.5509000567
203,10 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Veľké Revištia
13. Júl 2023
Zmluva o sponzorskom dare - Viktoria Dance Servis
Zmluva o sponzorskom dare - Viktoria Dance Servis
200,00 € Viktoria Dance Servis s.r.o. Obec Veľké Revištia
13. Júl 2023
Zmluva o sponzorskom dare - Jarek
Zmluva o sponzorskom dare - Jarek
200,00 € Jarek s.r.o. Obec Veľké Revištia
10. Máj 2023
Zmluva č. 323 0743 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva č. 323 0743
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Veľké Revištia
12. Apríl 2023
Dohoda č. 23/42/054/738 §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/738
Doplnená
102,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Veľké Revištia
27. Marec 2023
Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Veľké Revištia
27. Marec 2023
Nájomná zmluva č.1/ 2023
Nájomná zmluva č.1/ 2023
0,00 € RNDr. Erika Dutková, PhD Obec Veľké Revištia
28. Február 2023
Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 24.02.2021
Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 24.02.2021
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Veľké Revištia
10. Február 2023
Kúpna zmluva 13/3/2023/IU - Obec Blatné Revištia a Obec Veľké Revištia
13/3/2023/IU
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Veľké Revištia
10. Február 2023
Zmluva o postúpení práv a povinnosti stavebníka č. 985/190/2022 IÚ
985/190/2022
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Veľké Revištia
31. Január 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.77/001/23
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.77/001/23
31 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Veľké Revištia