Centrálny register zmlúv

Obec Úbrež

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
DS/43/2024
1 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Úbrež
22. Júl 2024
Dohoda č. 24/42/054/1346
24/42/054/1346
1 036,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Úbrež
22. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
27/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Úbrež
22. Júl 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
28/2024
0,00 € Obec Úbrež Lukáš Gaži - QUEEN PINK CAFE BAR
11. Júl 2024
Príkazná zmluva
24/2024
100,00 € Jarmila Varmeďová Obec Úbrež
11. Marec 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
09/2024
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Obec Úbrež
11. Marec 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
10/2024
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Obec Úbrež
25. Jún 2024
Príkazná zmluva
23/2024
300,00 € Obec Úbrež Mgr. Patrícia Tižová, MBA
5. Jún 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
21/2024
0,00 € Obec Úbrež LUKASTAVING s. r. o.
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
20/2024
117,99 € Obec Úbrež Mesto Sobrance
25. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/43
6 782,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Úbrež
25. Apríl 2024
Poistná zmluva
5190062577
600,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Úbrež
25. Apríl 2024
Príkazná zmluva
15/2024
240,00 € Mgr. Michal Dinič Obec Úbrež
25. Apríl 2024
Príkazná zmluva
16/2024
500,00 € Mgr. Patrícia Tižová, MBA Obec Úbrež
25. Apríl 2024
Dohoda č. 24/42/054/1173
24/42/054/1173
1 507,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Úbrež
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2024/336
2024/336
8 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Úbrež
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
18/2024
10 800,00 € OMNEA, s. r. o. Obec Úbrež
25. Apríl 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
5190065976
150,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Úbrež
13. Marec 2024
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 31.10.2021
N
476,03 € Obec Úbrež Silvia Oračková
12. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
11/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Úbrež