Centrálny register zmlúv

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zámenná zmluva
89/2024
0,00 € EUROPA plus, s,r.o. sobrance Mesto Sobrance
15. Máj 2024
Zámenná zmluva
88/2024
500,00 € Gréckokatolícka cirkev Farnosť Sobrance Mesto Sobrance
15. Máj 2024
Zmluva o dotácii z rozpočtu mesta Sobrance
87/2024
25 500,00 € FK Sobrance-Sobranecko Mesto Sobrance
15. Máj 2024
Dohoda o správe majetku mesta Sobrance
86/2024
5 435,00 € Centrum voľného času, Sobrance Mesto Sobrance
14. Máj 2024
Zmluva o dielo
85/2024
875 345,98 € L&M Gold s.r.o. Košice Mesto Sobrance
10. Máj 2024
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
84/2024
800,00 € HS eS Kvartet Mesto Sobrance
9. Máj 2024
Rozšírenie a zastrešenie letného kina
82/2024
20 485,39 € Bohuš Zoľak - ZOLNOMETAL Mesto Sobrance
9. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
83/2024
0,00 € Východoslovenská vodárenská spol. Košice Mesto Sobrance
30. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
80/2024
0,00 € Ladislav Kozák JAKOZ Mesto Sobrance
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme časti kotolne
81/2024
870,00 € Logos Media, s.r.o Mesto Sobrance
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba- terénna
79/2024
0,00 € Pavol Barbarič Mesto Sobrance
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba- terénna
77/2024
0,00 € Helena Tabišová Mesto Sobrance
25. Apríl 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. 230922 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
78/2024
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Sobrance
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
76/2024
117,99 € Obec Úbrež Mesto Sobrance
22. Apríl 2024
Licenčná zmluva
75/2024
1 200,00 € Ing. arch M. Bošková- BOSKOV, Myslina 15 Mesto Sobrance
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia
74/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Mesto Sobrance
11. Apríl 2024
Rozšírenie a zastrešenie letného kina
2024/326
20 000,00 € Ministerstvo financií SR Mesto Sobrance
10. Apríl 2024
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
73/2024
0,00 € Natur-Pack, a.s. Mesto Sobrance
25. Marec 2024
Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2
24/42/054/100
8 138,88 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Sobrance
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
72/2024
20,00 € Orange Slovensko, a.s.Bratislava Mesto Sobrance