Centrálny register zmlúv

Obec Pinkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o spolupráci
0,00 € Obec Lekárovce Obec Pinkovce
4. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1/2024
0,00 € Obec Bežovce Obec Pinkovce
4. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1/2024
0,00 € Obec Záhor Obec Pinkovce
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/316
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/316
8 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Pinkovce
6. Marec 2024
Dodatok č. 2/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
ZM 2/2024
0,00 € FURA s.r.o. Obec Pinkovce
6. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 230253 08 U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
ZM 3/2024
0,00 € Environmentálny fond Obec Pinkovce
6. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
ZM 4/2024
0,00 € Disig, a.s. Obec Pinkovce
6. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
ZM 4/2024
0,00 € Disig, a.s. Obec Pinkovce
6. Marec 2024
Zmluva o grantovom účte
ZM 5/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Pinkovce
6. Marec 2024
Zmluva o grantovom účte
ZM 5/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Pinkovce
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb uzatvorená podľa § 84 zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení
ZM 01/2024
0,00 € Lekos, s r.o. Obec Pinkovce
9. Január 2024
Dodatok č. 1 - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č.063/2023
ZM20/2023
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Pinkovce
1. Január 2024
Zmluva o výkone štátneho auditu na rok 2022 a 2023
ZM19/2023
500,00 € Ing. Marta Nachtmannová Účtovníctvo Obec Pinkovce
5. December 2023
Zmluva o balíkovom účte - produkt KOMUNAL
ZM17/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Pinkovce
5. December 2023
Zmluva o bežnom účte - ČOV Záhor-Pinkovce-Lekárovce
ZM18/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Pinkovce
9. November 2023
Zmluva o grantovom účte
ZM16/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Pinkovce
7. November 2023
Zmluva o dielo č.6/2023 uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka....
ZMD6/2023
47 865,30 € TAMALEX s.r.o. Obec Pinkovce
7. November 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
ZM15/2023
800,00 € OMNEA, s. r. o. Obec Pinkovce
1. November 2023
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
ZM14/2023
100,00 € Neinvestičný fond VODÁRNE Obec Pinkovce
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
ZM8/2023
50,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Pinkovce