Centrálny register zmlúv

Mesto Moldava nad Bodvou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Kúpna zmluva na dodanie tovaru: Mangel E line E 120,25
212/2024
4 908,00 € Intertec s.r.o. Mesto Moldava nad Bodvou
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na činnosť združenia
213/2024
2 000,00 € Time4fun, o.z. Mesto Moldava nad Bodvou
12. Jún 2024
Dodatok č. 10 k Poistnej zmluve - odpoistenie projektov
214/2024
177,41 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Moldava nad Bodvou
6. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 51/105001/2024 ZoD ,,Analýza dopravnej situácie a dopravo-kapacitné posúdenie" ul. Rožňavská
206/2024
10 920,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Mesto Moldava nad Bodvou
6. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru na Poliklinike - zmena nájomcu
207/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou ML MED s.r.o.
6. Jún 2024
Príloha č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru, dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.1.2025
208/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Mgr. Henrieta Kulčárová - ADOS - Zoe
6. Jún 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.1.2025
209/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou ZOE Home Care, s.r.o.
6. Jún 2024
Príloha č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru, Dohoda o platbách platná od 1.5.2024 do 31.1.2025, Rozpis nájomného a služieb
210/2024
0,00 € Neuvedené G. Praktik s.r.o.
6. Jún 2024
Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb č. C000000169
211/2024
448,80 € SVOP, spol. s r.o. Mesto Moldava nad Bodvou
5. Jún 2024
Zmluva o zverení majetku mesto do správy správcu - chladiarenské zariadenie
200/2024
3 571,20 € Mesto Moldava nad Bodvou Základná škola Severná
5. Jún 2024
Zmluva o zverení majetku mesto do správy správcu - zariadenie učebne biochémie
201/2024
51 769,43 € Mesto Moldava nad Bodvou Základná škola Severná
5. Jún 2024
Zmluva o zverení majetku mesto do správy správcu - zariadenie učebne biochémie
202/2024
55 143,65 € Mesto Moldava nad Bodvou Základná škola ČSA
5. Jún 2024
Zmluva o zverení majetku mesto do správy správcu - zariadenie učebne IKT
203/2024
30 886,41 € Mesto Moldava nad Bodvou Základná škola s v.j.m.
5. Jún 2024
Zmluva o zverení majetku mesto do správy správcu - t.z. budovy MsKS
204/2024
44 100,34 € Mesto Moldava nad Bodvou Mestské kultúrne stredisko
5. Jún 2024
Zmluva o zverení majetku mesto do správy správcu -zariadenie
205/2024
17 465,72 € Mesto Moldava nad Bodvou Mestské kultúrne stredisko
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na projekt IV. Letný tábor Poľovníček
199/2024
800,00 € Mesto Moldava nad Bodvou OBČIANSKE ZDRUŽENIE "POĽOVNÍČEK"
1. Jún 2024
Zmluva o dielo s názvom: ,, Rekonštrukcia komunikácie - Komenského ulica, Moldava nad Bodvou" č. spisu 1474/2024
191/2024
28 097,14 € E.T.K, s.r.o. Mesto Moldava nad Bodvou
1. Jún 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní hrobového miesta v sektore D číslo 43/a v Moldave nad Bodvou
192/2024
80,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Angela Tóthová
1. Jún 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní hrobového miesta v sektore D číslo 146/a v Moldave nad Bodvou
193/2024
40,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Edita Fedáková
1. Jún 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní hrobového miesta v sektore D číslo 352 v Moldave nad Bodvou
194/2024
25,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Ondrej Rybár