Centrálny register zmlúv

Obec Raslavice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2024/120
0,00 € Obec Raslavice Maršalová Anna
11. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2024/121
0,00 € Obec Raslavice Sedláková Mária
11. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2024/122
0,00 € Obec Raslavice Lamanec Anton Ing.
1. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2024/119
1 000,00 € Obec Raslavice Cyklo-klub Raslavice
26. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 232026 08U02
2024/117
0,00 € Environmentálny fond Obec Raslavice
26. Jún 2024
Zmluva o dielo
2024/118
24 596,45 € Iluminate group s.r.o. Obec Raslavice
20. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-123
2024/116
210 840,83 € Fond na podporu športu Obec Raslavice
5. Jún 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
2024/113
0,00 € Markuš Martin Obec Raslavice
5. Jún 2024
Dohoda o odbere stravy - Obec Janovce
2024/112
0,00 € Obec Janovce Obec Raslavice
5. Jún 2024
Zmluva o výkone supervízie
2024/111
0,00 € PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Obec Raslavice
5. Jún 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
2024/114
0,00 € Rákoš Miroslav Obec Raslavice
24. Máj 2024
Zámenná zmluva
2024/110
0,00 € Ing. Ján Hudák Obec Raslavice
23. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva
2024/109
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Raslavice
17. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zdravotníckych prístrojov a vybavenia č. 2014/068 zo dňa 09.07.2014
2024/108
0,00 € RASLAZDRAV, s.r.o. Obec Raslavice
14. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024/107
600,00 € Adam Švec Obec Raslavice
7. Máj 2024
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci NP „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/104
74 890,92 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Raslavice
7. Máj 2024
Dodatok č. 17 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 968/2008/UZ zo dňa 08.07.2008
2024/105
160 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. Obec Raslavice
7. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení vystúpenia výkonného umelca
2024/106
0,00 € CHARISMA PRODUCTION s.r.o. Obec Raslavice
2. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP, projekt: Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice
2024/103
491 839,26 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Raslavice
29. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2024/064 o poskytovaní právnych služieb zo dňa 11.03.2024
2024/096
950,00 € JUDr. Marek Voľanský Obec Raslavice