Centrálny register zmlúv

Obec Raslavice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o spolupráci č. N20231129011 Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
2023/240
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
7. December 2023
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/BBS8
2023/241
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
30. November 2023
Záložná zmluva č. 0130-PRB/2020/Z
2023/238
0,00 € Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice Ministerstvo dopravy a výstavby SR
21. November 2023
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve zo dňa 08. októbra 2009 v znení neskorších dodatkov uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
2023/237
0,00 € ECIVALSAR, s.r.o. Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
16. November 2023
Dodatok k zmluve č. 032021
2023/234
1 110,00 € PROFI DEKOR s.r.o., Na vyhliadke 3, 08005 Prešov Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
16. November 2023
Dohoda o ukončení ZoP_2023_251_BZ
2023/235
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
16. November 2023
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve zo dňa 14. októbra 2008 v znení neskorších dodatkov uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
2023/236
0,00 € RASLAZDRAV s.r.o., zastúpená konateľom, Sekčovska 26, 086 41 Raslavice Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
15. November 2023
DODATOK Č. IROP-D3-302021J024-222-13 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J024-222-13 zo dňa 17.09.2018
2023/233
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
14. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 871 419 004-1-2023-ZVB
2023/232
228,00 € ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
10. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0673/VSD/2023
2023/229
0,00 € Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto
10. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0981202301
2023/230
0,00 € Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto
10. November 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
2023/231
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
7. November 2023
Zmluva o nakladaní s odpadom č. OCO2023 OL/2031
2023/223
0,00 € Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov
7. November 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
2023/224
0,00 € Slovenský futbalový zväz Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
7. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 23225887
2023/225
156,00 € ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
7. November 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
2023/226
0,00 € Goliaš Dávid Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
7. November 2023
Dohoda č. 23/34/054/1959 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
2023/227
2 138,75 € Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
7. November 2023
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/BBS8
2023/228
0,00 € Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2023/221
0,00 € Baláž Dávid Mgr. Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
1. November 2023
Nájomná zmluva
2023/222
253,19 € Buranovská Ivana r. Gburová Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice