Centrálny register zmlúv

Obec Raslavice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP, projekt Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Raslavice
2024/091
182 911,25 € Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-441-00548
2024/092
12 000,00 € Fond na podporu umenia Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
15. Apríl 2024
Z M L U V A č. 232026 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
2024/093
76 049,56 € Environmentálny fond Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
5. Apríl 2024
Zmluva o prevode akcií
2024/089
195 149,60 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
5. Apríl 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
2024/090
195 149,60 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
2. Apríl 2024
Dohoda č. 24/34/054/87 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
2024/082
3 391,20 € Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb 0940500732
2024/084
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
2. Apríl 2024
Zmluva č.324 0859 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
2024/083
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
2. Apríl 2024
Zmluva o prenesení čísla a dohoda o predlžení lehoty na prenesenie telefónneho čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. 0940500732
2024/085
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb 0940638282
2024/086
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
2. Apríl 2024
Zmluva o prenesení čísla a dohoda o predlžení lehoty na prenesenie telefónneho čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
2024/087
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
2. Apríl 2024
Nájomná zmluva
2024/088
290,00 € Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice Kuchta Marek
28. Marec 2024
Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov
2024/080
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 170/1, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
28. Marec 2024
Zmluva o vedení majetkového účtu a o poskytovaní služieb člena centrálneho depozitára
2024/081
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 170/1, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
20. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
2024/078
0,00 € Peter Demo, Sekčovská 388/4, 08641 Raslavice Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
20. Marec 2024
Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPSVMI1202202401/A
2024/042
2 050,00 € Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 15/A, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži
20. Marec 2024
Rámcová zmluva k Zmluvám o prevádzke triedeného zberu
2024/041
0,00 € Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 15/A, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži
20. Marec 2024
Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPSVMI1202202402/A
2024/043
1 241,00 € Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 15/A, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži
20. Marec 2024
Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPSVMI1202202403/A
2024/044
4 526,00 € Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 15/A, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži
20. Marec 2024
Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPSVMI1202202404/A
2024/045
2 717,00 € Obec Raslavice ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 15/A, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži