Centrálny register zmlúv

Mesto Giraltovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Zmluva o dielo č. JO 240823
312/ZML2023
1 990,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Mesto Giraltovce
6. September 2023
Zmluva o manažmente verejného obstarávaia č. JO 240823-2
313/ZML2023
500,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Mesto Giraltovce
6. September 2023
Zmluva o dielo č. 3/2023/VaRR
318/ZML2023
66 535,33 € SMART ENERGO s.r.o. Mesto Giraltovce
5. September 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
314/ZML2023
30,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Mesto Giraltovce
5. September 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 05/BY/2011
315/ZML2023
90,00 € Kurečaj Milan Mesto Giraltovce
5. September 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 16/BY/2008
316/ZML2023
90,00 € Kurej Ján Mesto Giraltovce
5. September 2023
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 25/BY/2008
317/ZML2023
100,00 € Šamko Vladimír Mesto Giraltovce
1. September 2023
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 19/BY/2008
294/ZML2023
105,00 € Juhas Ladislav Mesto Giraltovce
1. September 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 15/BY/2008
293/ZML2023
115,00 € Šiváková Ivana Mesto Giraltovce
1. September 2023
Dodatok č. 16 k Nájomnej zmluve č. 26/07/NŠ
292/ZML2023
0,00 € Kurej Stanislav Mesto Giraltovce
1. September 2023
Dodatok č. 16 k Nájomnej zmluve č. 23/07/NŠ
291/ZML2023
0,00 € Kurejová Gabriela Mesto Giraltovce
1. September 2023
Dodatok č. 16 k Nájomnej zmluve č. 28/07/NŠ
290/ZML2023
0,00 € Kurej Ladislav Mesto Giraltovce
1. September 2023
Dodatok č. 16 k Nájomnej zmluve č. 15/07/NŠ
289/ZML2023
0,00 € Juhas Miroslav Mesto Giraltovce
1. September 2023
Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve č. 29/2012/NŠ
288/ZML2023
0,00 € Šamková Božena Mesto Giraltovce
1. September 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 22/2015/SMM
287/ZML2023
150,00 € Šamková Irena Mesto Giraltovce
1. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 02/2022/SMM
285/ZML2023
1 283,00 € Jar života, n.o. Mesto Giraltovce
1. September 2023
Dodatok č. 16 k Nájomnej zmluve č. 24/07/NŠ
278/ZML2023
0,00 € Vaľany Ján Mesto Giraltovce
1. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ-PKPO_078 o vzájomnej spolupráci v rámci projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
280/ZML2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Giraltovce
1. September 2023
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 94/2014/SMM
281/ZML2023
0,00 € TOBI TRADE s.r.o. Mesto Giraltovce
1. September 2023
Dodatok č. 1
282/ZML2023
0,00 € PETROMIN, spol. s r.o. Giraltovce Mesto Giraltovce