Centrálny register zmlúv

Obec Kotešová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2022
Kúpna zmluva č. LYC/22/01043
32/2022
31 440,00 € AT a.s. Obec Kotešová
29. Júl 2022
Dodatok č. 8 Zmluvy č. 1924 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadovo
31/2022
0,00 € T+T, a.s. Obec Kotešová
29. Júl 2022
Kúpna zmluva č. LZC/22/01043
30/2022
31 440,00 € AT a.s. Obec Kotešová
13. Júl 2022
Darovacia zmluva č. p: KRHZ-ZA-VO-302-003/2022
29/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Kotešová
7. Júl 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
53 180,52 € DOSA Slovakia, s.r.o. Obec Kotešová
7. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 23052022/OP/TK
28/2022
5 322,00 € Agroservis - Stred s.r.o. Obec Kotešová
6. Júl 2022
Dodatok č. 2/2022 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 2015/18
27/2022
253,70 € Obec Štiavnik Obec Kotešová
14. Jún 2022
Zmluva o dielo
26/2022
53 180,52 € DOSA Slovakia, s.r.o. Obec Kotešová
1. Jún 2022
Zámenná zmluva
25/2022
0,00 € Ján Sekáč Obec Kotešová
30. Máj 2022
Zmluva o pripojení užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
24/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Kotešová
26. Máj 2022
Kúpna zmluva - Peter Harciník
23/2022
8 505,00 € Peter Harciník Obec Kotešová
16. Máj 2022
Mandátna zmluva č. 8/2022
22/2022
5 520,00 € Urbion sk, s.r.o. Obec Kotešová
16. Máj 2022
Zmluva o nájme pozemkov
21/2022
45,00 € Tomáš Rybárik Obec Kotešová
3. Máj 2022
Zmluva č. 322 0456 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
20/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kotešová
8. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov
19/2022
0,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Kotešová
7. Apríl 2022
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 57/2016
17/2022
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kotešová Obec Kotešová
7. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 6/2011 o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 30.08.2011
18/2022
217,21 € Slovenská pošta, a.s. Obec Kotešová