Centrálny register zmlúv

Obec Kotešová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2023
Kúpna zmluva č. 01/23/08/001
6/2023
25 680,00 € AT a.s. Obec Kotešová
26. Január 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 8/2022
4/2023
146 594,40 € AGROSERVIS spol. s.r.o. Obec Kotešová
18. Január 2023
Zmluva o dielo
3/2023
2 700,00 € Peter Baštek Obec Kotešová
12. Január 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
2/2023
0,00 € Zdeno Mišutka Obec Kotešová
12. Január 2023
Kúpna zmluva
1/2023
3 360,00 € Zdeno Mišutka Obec Kotešová
12. Január 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov
48/2022
157,50 € Ing. Jozef Tvrdý Obec Kotešová
3. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov na rok 2023
47/2022
0,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Kotešová
21. December 2022
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
46/2022
0,00 € brosland, s.r.o. Obec Kotešová
21. December 2022
Kúpno-predajná zmluva
45/2022
7 200,00 € SEMAstav, s.r.o. Obec Kotešová
14. December 2022
Dodatok č. 3/2022 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 2015/18
44/2022
326,00 € Obec Štiavnik Obec Kotešová
9. December 2022
Kúpnopredajná zmluva
42/2022
7 200,00 € Dávid Masaryk Obec Kotešová
5. December 2022
Zmluva o dielo
41/2022
464 808,00 € DOSA Slovakia, s.r.o. Obec Kotešová
11. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva
39/2022
600,00 € Libor Mičúch Obec Kotešová
5. Október 2022
Licenčná zmluva
37/2022
0,00 € 3 W Slovakia, s.r.o. Obec Kotešová
5. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
36/2022
10 800,00 € Agentúra Európa, s.r.o. Obec Kotešová
5. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
35/2022
11 424,00 € Agentúra Európa, s.r.o. Obec Kotešová
21. September 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 032019 o poskytovaní audítorských služieb
34/2022
1 440,00 € D.E.A. AUDIT s.r.o. Obec Kotešová
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-03876
33/2022
1 100,00 € Fond na podporu umenia Obec Kotešová
23. August 2022
Zmluva č. 30/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
30/2022
900,00 € Pokoj v duši n.o. Zariadenie pre seniorov Katka Obec Kotešová
2. August 2022
Zmluva č. 30/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby n rozpočet 2022
30/2022
0,00 € Pokoj v duši n.o. Zariadenie pre seniorov Katka Obec Kotešová