Centrálny register zmlúv

Obec Kotešová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Dohoda o vystavovaní a zasielaní elektronických faktúr
27/2023
0,00 € T+T, a.s. Obec Kotešová
26. Jún 2023
Dodatok o elektronickej korešpondencii k rámcovej zmluve č. 9050451898 o poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 10 - flotila
26/2023
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Kotešová
23. Jún 2023
Zmluva č. 5/2023 o spolupráci pri príprave a realizácii koncertu v Kotešovej v rámci festivalu PRO USICA NOSTRA THURSOVIENSI
25/2023
500,00 € OZ Naša kulúra Obec Kotešová
31. Máj 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 608/2023/UZ
24/2023
200 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s., Obec Kotešová
24. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 2/2023
23/2023
91 258,67 € DOSA Slovakia, s.r.o. Obec Kotešová
24. Máj 2023
Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žúmp a septikov
22/2023
0,00 € DAKVO, s.r.o. Obec Kotešová
3. Máj 2023
Kúpna zmluva podľa § 558 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami
21/2023
4 655,00 € Vladimír Feješ Obec Kotešová
28. Apríl 2023
Zmluva č. 323 0478
20/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarná ochrana SR Obec Kotešová
26. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-Boxu zo dňa 26.10.2021
19/2023
0,00 € Packeta Slovakia, s.r.o. Obec Kotešová
26. Apríl 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 6/2011 o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 30.08.2011
18/2023
1 030,00 € Slovenská pošta, a.s. Obec Kotešová
14. Apríl 2023
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 8/2022 na predmet zákazky "Komunálne stroje a veľkokapacitné kontajnery"
16/2023
160 909,20 € Agroservis spol. s.r.o. Obec Kotešová
14. Apríl 2023
Dodatok k poistnej zmluve č. 7060163941
15/2023
457,38 € Allianz - Slovnská poisťovňa, a.s. Obec Kotešová
27. Marec 2023
Kúpna zmluva
14/2023
82,45 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Kotešová
27. Marec 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2007
13/2023
660,80 € Zuzana Kaplíková - Kaderníctvo Zuzana Obec Kotešová
16. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
12/2023
0,00 € NATUR-PACK,a.s. Obec Kotešová
16. Marec 2023
Darovacia zmluva
49/2022
0,00 € SR - Štatistický úrad SR Obec Kotešová
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
11/2023
354,36 € Pokoj v duši n.o., Zariadenie pre seniorov KATKA Obec Kotešová
8. Február 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. LZC/23/00187
8/2023
0,00 € Tatra-Leasing, s.r.o. Obec Kotešová
8. Február 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 2015/18
9/2023
290,60 € Obec Štiavnik Obec Kotešová
8. Február 2023
Leasingová zmluva č. LZC/23/00187
7/2023
27 777,88 € Tatra-Leasing, s.r.o. Obec Kotešová