Centrálny register zmlúv

Obec Kotešová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 57/2016
37/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kotešová Obec Kotešová
19. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72/05z
51/2023
169 346,83 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Kotešová
18. Október 2023
Dohoda č. 23/25/010/23 o pomoci v hmotnej núdzi
50/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Kotešová
9. Október 2023
Kúpna zmluva č. 2430973772
49/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o Obec Kotešová
9. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
48/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Kotešová
9. Október 2023
Zmluva o prenesení čísla a dohoda o predĺžení lehoty na prenesenie telefónneho čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
47/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Kotešová
4. Október 2023
Poistná zmluva č. 2409235127
45/2023
1 718,04 € Generali Poisťovňa Obec Kotešová
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
42/2023
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky Obec Kotešová
3. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
44/2023
1 900,00 € Ing. Mária Kasmanová Obec Kotešová
3. Október 2023
Dodatok č. 2/2023 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 2015/18
43/2023
319,08 € Obec štiavnik, ZpS a DSS Štiavnik Obec Kotešová
11. September 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
41/2023
73,32 € Generali Poisťovňa Obec Kotešová
11. September 2023
Dohoda o vystavovaní a zasielaní elektronických faktúr
40/2023
0,00 € T+T, a.s. Obec Kotešová
11. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BMM3-72-74
39/2023
5 687,30 € Žilinský samosprávny kraj Obec Kotešová
1. August 2023
Kúpno-predajná zmluva
36/2023
2 000,00 € Alojz Dornák - AD TRANS Obec Kotešová
31. Júl 2023
Zámenná zmluva
35/2023
0,00 € Viktor Rybárik Obec Kotešová
24. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 001/2023
34/2023
31 086,00 € Tripal, s.r.o. Obec Kotešová
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03862
32/2023
1 000,00 € Fond na podporu umenia Obec Kotešová
18. Júl 2023
Kúpna zmluva v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
31/2023
22 890,00 € QUADSHOP, s.r.o. Obec Kotešová
18. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 11/2023
30/2023
63 061,19 € P.S. INVEST, s.r.o. Obec Kotešová
10. Júl 2023
Zmluva o dielo
28/2023
31 577,27 € B-ing, s.r.o. Obec Kotešová