Centrálny register zmlúv

Obec Kotešová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 57/2016 zo dňa 12.12.2016
12/2024
1 117,71 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kotešová Obec Kotešová
26. Marec 2024
Poistná zmluva č. 800 402 7128
10/2024
1 605,28 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Kotešová
21. Marec 2024
Zmluva č. 324 0484 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
9/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kotešová
12. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
8/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s Obec Kotešová
21. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 18/2015
6/2024
333,08 € Obec Štiavnik Obec Kotešová
13. Február 2024
Servisná zmluva
4/2024
1 874,00 € LED-SERVICE, s.r.o. Obec Kotešová
12. Február 2024
Servisná zmluva č. SZ 2024 91 OP KT
5/2024
0,00 € AGROSERVIS spol. s.r.o. Obec Kotešová
9. Február 2024
Servisná zmluva
4/2024
1 874,00 € LED-SERVOCE, s.r.o. Obec Kotešová
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
3/2024
456,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Kotešová
23. Január 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov
2/2024
200,00 € Ing. Jozef Tvrdý Obec Kotešová
22. Január 2024
Dodatok č. 3 k zmluve č. 272/2019/CZO o zhodnotení/zneškodnení odpadov
1/2024
0,00 € T+T, a.s. Obec Kotešová
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnostnotechnickej služby
61/2023
1 260,00 € Roman Papánek - ROMSTAV Obec Kotešová
18. December 2023
Dodatok č. 8 k zmluve č. 1924 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
60/2023
0,00 € T+T, a.s. Obec Kotešová
14. December 2023
Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č. 1/2023/397
59/2023
0,00 € Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR Obec Kotešová
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov6
58/2023
240,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Kotešová
6. December 2023
Dohoda o zabezpečení riadneho výkonu správy na Matričnom úrade v Kotešovej
57/2023
0,00 € Obec Veľké Rovné Obec Kotešová
4. December 2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 110/2024
56/2023
0,00 € Kronospan, s.r.o. Obec Kotešová
15. November 2023
Kúpna zmluva č. 2431139673
55/2023
456,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Kotešová
10. November 2023
Zmluva na poskytnutie služby
54/2023
20,00 € PRACTIC s.r.o., MUDr. Adriana Papánková Obec Kotešová
23. Október 2023
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 57/2016
37/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kotešová Obec Kotešová