Centrálny register zmlúv

Obec Belá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu č.4 v bytovom dome súp.č. 783/102
20/2024
0,00 € Ľubica Frančeková Obec Belá
14. Máj 2024
Dohoda o ukončení
19/2024
0,00 € ZaPharm s.r.o. Obec Belá
7. Máj 2024
Zmluva o odbere vody prostredníctvom súkromnej vodovodnej prípojky
18/2024
0,00 € Ing. Michal Čúzy Obec Belá
3. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy
17/2024
0,00 € Milan Meliš Obec Belá
30. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
16/2024
0,00 € Pavol Žiak Obec Belá
16. Apríl 2024
Dodatok č.4 k zmluve 167/2016/CZO
13/2024
0,00 € T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Obec Belá
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo
14/2024
0,00 € MAT-obaly, s.r.o. Obec Belá
16. Apríl 2024
Zmluva
15/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Belá
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
12/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Belá, Oslobodenia 183
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní dotácie pre rok 2024
7/2024
1 500,00 € Obec Belá, Oslobodenia 183 Klub dôchodcov Belá
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní dotácie pre rok 2024
8/2024
22 000,00 € Športový klub Belá Obec Belá, Oslobodenia 183
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní dotácie pre rok 2024
9/2024
300,00 € Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Základná organizácia Belá Obec Belá, Oslobodenia 183
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní dotácie pre rok 2024
10/2024
300,00 € Žilinský záhradkár - ZO Belá Obec Belá, Oslobodenia 183
2. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č.1
11/2024
0,00 € MK hlas, s.r.o., 73/5, 083 01 Sabinov Obec Belá, Oslobodenia 183
25. Marec 2024
Zmluva o Balíkovom účte
5/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Belá
25. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o účte
6/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Belá
22. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov
4/2024
0,00 € SAFIRS s.r.o.,, Zarevúca 5039/1C, 034010 Ružomberok Obec Belá, Oslobodenia 183
26. Január 2024
Darovacia zmluva
3/2024
0,00 € Obec Belá Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.
22. Január 2024
Zmluva o spolupráci obcí a zriadení spoločného úradu
2/2024
1,00 € Obec Belá Obec Kamenná Poruba
8. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru na výkon poskytovania zdravotnej starostlivosti
1/2024
116,00 € KODENTAL, s.r.o. Obec Belá, Oslobodenia 183/28