Centrálny register zmlúv

Mesto Žiar nad Hronom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2023
zrušenie používania SIM karty
5/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Mária Kaločajová
19. Júl 2024
nájom pozemku za účelom uloženia inžinierskych sietí v k.ú. ZH na poz. CKN 2976, EKN 870/1
493/2024
600,00 € Mesto Žiar nad Hronom COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
19. Júl 2024
zmeny dojednaných podmienok v používaní služobného mobilného telefónu
632/2024
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Mgr. Nikoleta Puťošová
19. Júl 2024
dočasné užívanie - tablet s príslušenstvom
635/2024
472,92 € Mesto Žiar nad Hronom František Páleník
19. Júl 2024
používanie služobného mobilného telefónu - vrátane príslušenstva
636/2024
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Katarína Ondrušík
19. Júl 2024
používanie služobného mobilného telefónu - vrátane príslušenstva
637/2024
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Mgr. Lucia Šovčíková
19. Júl 2024
poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 111/02102-29-VOl/2024
638/2024
4 209 421,01 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Mesto Žiar nad Hronom
15. Júl 2024
výkon stavebného dozoru-Rekonštrukcia športoviska v areáli I. ZŠ - Žiar nad Hronom
631/2024
3 500,00 € Ing. Štefan Sviržovský Mesto Žiar nad Hronom
11. Júl 2024
úhrada časti výdavkov - Majstrovstvá sveta juniorov v agility v Belgicku
630/2024
200,00 € Mesto Žiar nad Hronom Zdeno Líškay
8. Júl 2024
používanie služ. mobilného telefónu vrátane príslušenstva
626/2024
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Mgr. Ján Dulovič
8. Júl 2024
zmeny dojednaných podmienok v používaní služobného mobilného telefónu
627/2024
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Mgr. Martin Baláž
8. Júl 2024
používanie služobnej SIM karty
628/2024
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Jaroslav Malatinec
2. Júl 2024
KZ a ZOZVB - predkupné právo - predaj pozemkov pod parkovacími miestami BSD č. 384 Ul. A. Dubčeka
446/2024
8 425,00 € Mesto Žiar nad Hronom Roman Sládek
2. Júl 2024
vyhradenie 1 (jedného) parkovacieho miesta formou dodatkovej tabule č. 531, pre potreby parkovania osobného motorového vozidla Nájomcu na Ul. Svitavská pred BSD č. 904 - časť z CKN parcely č. 700/43 (EKN parcely č. 9-530/2)
598/2024
350,00 € Mesto Žiar nad Hronom Eva Kýpeťová
2. Júl 2024
vyhradenie 1 (jedného) parkovacieho miesta formou dodatkovej tabule č. 531, pre potreby parkovania osobného motorového vozidla Nájomcu na Ul. Svitavská pred BSD č. 904 - časť z CKN parcely č. 700/43 (EKN parcely č. 9-530/2)
599/2024
350,00 € Mesto Žiar nad Hronom Miroslav Hílek
2. Júl 2024
vyhradenie 1 (jedného) parkovacieho miesta formou dodatkovej tabule č. 531, pre potreby parkovania osobného motorového vozidla Nájomcu na Ul. Svitavská pred BSD č. 904 - časť z CKN parcely č. 700/43 (EKN parcely č. 9-530/2)
600/2024
350,00 € Mesto Žiar nad Hronom Ľudmila Lalová
2. Júl 2024
vyhradenie 1 (jedného) parkovacieho miesta formou dodatkovej tabule č. 531, pre potreby parkovania osobného motorového vozidla Nájomcu na Ul. Vansovej pred BSD č.533 - časť z CKN parcely č. 700/37 (EKN parcely č. 9-530/2)
424/2024
350,00 € Mesto Žiar nad Hronom Michaela Binderová
2. Júl 2024
KZ a ZOZVB - predkupné právo - predaj pozemkov pod parkovacími miestami BSD č. 341 Ul. A. Kmeťa
439/2024
14 650,00 € Mesto Žiar nad Hronom Patrik Ciglan
1. Júl 2024
vyhradenie 1 (jedného) parkovacieho miesta formou dodatkovej tabule č. 531, pre potreby parkovania osobného motorového vozidla Nájomcu na Ul. Vansovej pred BSD č.533 - časť z CKN parcely č. 700/37 (EKN parcely č. 9-530/2)
421/2024
350,00 € Mesto Žiar nad Hronom Marek Gašparík
1. Júl 2024
vyhradenie 1 (jedného) parkovacieho miesta formou dodatkovej tabule č. 531, pre potreby parkovania osobného motorového vozidla Nájomcu na Ul. Vansovej pred BSD č.533 - časť z CKN parcely č. 700/37 (EKN parcely č. 9-530/2)
595/2024
350,00 € Mesto Žiar nad Hronom Patrik Janovský