Centrálny register zmlúv

Mesto Žiar nad Hronom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2023
zrušenie používania SIM karty
5/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Mária Kaločajová
25. September 2023
Klub mladých v MsKC
613/2023
42,00 € Mesto Žiar nad Hronom Planéta Pohybu
22. September 2023
bezplatné užívanie daru - hnuteľný majetok
614/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Žiar nad Hronom
22. September 2023
Divadelná sála v MsKC
601/2023
202,70 € Mesto Žiar nad Hronom ZSNP, a.s. v likvidácii
22. September 2023
realizácia stavebných prác pre zákazku "Dobudovanie chodníka na cintorín v Žiari nad Hronom"
615/2023
94 920,71 € SKLADAN stavebné realizácie, s.r.o. Mesto Žiar nad Hronom
22. September 2023
zmeny dojednaných podmienok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet
616/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Žiar nad Hronom
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2040/2022, centr. č. 309/2022 - zmena splnomocnenia a zmena termínu ukončenia stavebných prác a výsadby zelene
596/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Juraj Petrus
19. September 2023
Vykonanie diela: Vypracovanie tendrovej PD s názvom "Tendrová PD_Modernizácia a výmena osvetlenia - MsKC Žiar nad Hronom"_
612/2023
18 408,00 € LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Žiar nad Hronom
18. September 2023
vykonanie diela - Vypracovanie tendrovej projektovej dokumentácie s názvom "Tendrová PD_Modernizácia technológii vykurovania a vzduchotechniky - MsKC Žiar nad Hronom
609/2023
8 340,00 € TECHTEAM, s. r. o. Mesto Žiar nad Hronom
11. September 2023
Klub mladých v MsKC
597/2023
19,50 € Mesto Žiar nad Hronom VOLTAGE
11. September 2023
výkup ojazdeného vozidla
607/2023
100,00 € Mesto Žiar nad Hronom AUTO VIBA s.r.o.
7. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 2016/2023
578/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Mestské kultúrne centrum
7. September 2023
používanie služobného mobilného telefónu vrátane príslušenstva
599/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Mgr. Jozef Kováč
7. September 2023
dočasné užívanie zbierky voskových predmetov
600/2023
0,00 € Peter Mosný Mesto Žiar nad Hronom
4. September 2023
Hlavná sála v MsKC
579/2023
812,20 € Mesto Žiar nad Hronom Turčiansky mariášový klub
4. September 2023
uznanie dlhu v plnom rozsahu
595/2023
247,52 € Mesto Žiar nad Hronom Kvetoslava Žilinská
25. August 2023
zmeny dojednaných podmienok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - A0757274
592/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Žiar nad Hronom
25. August 2023
zmeny dojednaných podmienok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - 00422045
593/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Žiar nad Hronom
25. August 2023
zmeny dojednaných podmienok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - B0668355
594/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Žiar nad Hronom
24. August 2023
OVS - Kúpna zmluva - budova č.s. 43, CKN 1635/7, 1635/5, 1971/4, 1630/1, 1971/7 v k.ú. ZH
556/2023
300 566,00 € Mesto Žiar nad Hronom Peter Sládeček