Centrálny register zmlúv

Obec Hrabičov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí služby
10/2024
0,00 € Geodeticca, Floriánska 19, 04001 Košice Obec Hrabičov
21. Marec 2024
DOHODA Číslo: 24/27/054/5 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
11/2024
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Hrabičov
8. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
8/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Hrabičov
8. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu
7/2024
0,00 € Ekocharita Slovensko Slovensku, o.z. Obec Hrabičov
8. Marec 2024
Kúpna zmluva
9/2024
305,00 € Obec Hrabičov Mária Orthová
9. Február 2024
Kúpna zmluva
6/2024
1 325,00 € Obec Hrabičov Andrej Matejov
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
27/2023
1 200,00 € Ing. Mária Gajdošová Obec Hrabičov
8. Február 2024
Licenčná zmlua
28/2023
414,96 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Hrabičov
8. Február 2024
Zmluva o spracuvani osobnych udajov
29/2023
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Hrabičov
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2024
4/2024
90,00 € Mesto Žarnovica Obec Hrabičov
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ
3/2024
30,00 € Základná škola Andreja Kmeťa Obec Hrabičov
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ
2/2024
30,00 € Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice Obec Hrabičov
8. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
1/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Hrabičov
8. Február 2024
Kúpna zmluva
5/2024
1 287,00 € Obec Hrabičov Ján Debnár
12. December 2023
Kúpna zmluva
26/2023
405,00 € Oľga Balážová Obec Hrabičov
5. December 2023
Kúpna zmluva
25/2023
405,00 € Oľga Balážová Obec Hrabičov
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb číslo 24112023
24/2023
0,00 € Topico, s.r.o. Obec Hrabičov
5. December 2023
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
23/2023
1 200,00 € Ing. Mária Gajdošová Obec Hrabičov
3. November 2023
DOHOD A č. 23/27/010/48
Zmluva 22/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Hrabičov
26. Október 2023
Zmluva o reklame
21/2023
0,00 € COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné druž., Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica Obec Hrabičov