Centrálny register zmlúv

Obec Hliník nad Hronom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2024/027
2024/027
8,00 € Obec Hliník nad Hronom Jana Sondíková
16. Máj 2024
Dohoda o povolení splátok a odklade platenia
2024/026
757,00 € Obec Hliník nad Hronom Ing. Anton Vančo
16. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024/031
90,00 € Bc. Ľuboš Záhorák Obec Hliník nad Hronom
15. Máj 2024
Dohoda o povolení splátok a odklade platenia
2024/030
1 930,30 € Obec Hliník nad Hronom Jozef Varsa
10. Máj 2024
Dohoda o povolení splátok a odklade platenia
2024/023
5 252,19 € Obec Hliník nad Hronom MWS Casting s.r.o.
10. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/002
2024/029
0,00 € Obec Hliník nad Hronom Marková Štefánia
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2024/024
500,00 € Maroš Čavojec Obec Hliník nad Hronom
30. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva na dodávku pohonných hmôt č. 007/2024
2024/025
0,00 € DALITRANS, s.r.o. Obec Hliník nad Hronom
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva
2024/022
350,00 € eSYST s.r.o. Obec Hliník nad Hronom
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 2023/004
2023/004-1/2024
0,00 € DigiSOL s.r.o. Obec Hliník nad Hronom
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme tržničného miesta 2024/017
2024/017
0,00 € Obec Hliník nad Hronom Attila Erdélyi - A.A.M.S.
4. Apríl 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
2024/021
75,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Hliník nad Hronom
6. Apríl 2024
Dodatok k Rámcovej zmluve o odbere odpadu 0087
2023/116-1/2024
0,00 € Ekotranz Voz s.r.o. Obec Hliník nad Hronom
6. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2024/008
2024/008-1/2024
0,00 € Obec Hliník nad Hronom Jozef Pinter
4. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2017/125
2014/125-3/2024
76,00 € Obec Hliník nad Hronom Dušan Daubner
25. Marec 2024
Dohoda č. 24/27/054/28 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
2024/018
847,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Hliník nad Hronom
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
2024/019
0,00 € Obec Hliník nad Hronom Pohronské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja
25. Marec 2024
Zmluva č. 324 1140 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
2024/020
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Hliník nad Hronom
19. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2023/035
2023/035-1/2024
8,00 € Obec Hliník nad Hronom Jana Sondíková
19. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2018/159
2018/159-2/2024
560,00 € Obec Hliník nad Hronom Luxury Glamour s.r.o.