Centrálny register zmlúv

Obec Banská Belá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Nájomná zmluva na pozemok
NZ č. 7/2024 - DL
15,00 € Obec Banská Belá Denisa Lahvičková
5. Jún 2024
Notárska zápisnica
Nz 17485/2024
668,50 € Anna Oborčoková, Anna Jardeková Obec Banská Belá
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb č. 2609/2023/ŽoNFP
č. 2609/2023/ŽoNFP
4 500,00 € INSUCCOR s.r.o. Obec Banská Belá
23. Máj 2024
Nájomná zmluva na pozemok
NZ č. 6/2024 - MZ
15,00 € Obec Banská Belá Milica Zacharovská
7. Máj 2024
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
2470035
0,00 € SLOVGRAM Obec Banská Belá
7. Máj 2024
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve na pozemok
NZ č. 1/2014-AM/b
115,20 € Obec Banská Belá Anton Matiašovský
2. Máj 2024
Zmluva o zámene nehnuteľností
24022024
0,00 € Ján Strelec Obec Banská Belá
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 178/2023
29042024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Banská Belá
25. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na pozemok
NZ č. 6/2015-DJ
575,88 € Obec Banská Belá Michal Piffko
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
18042024
289,00 € Progrant ,s.r.o. Obec Banská Belá
18. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024 V Rekonštrukcia mosta pri Villa Belá
1/2024 V
25 920,81 € Ing. Jozef Horniak - VIALLE Obec Banská Belá
22. Marec 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZBERNÉHO MIESTA uzatvorená podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/91 Zb., v platnom znení
06032024
0,00 € OZV Pneu, s.r.o. Obec Banská Belá
22. Marec 2024
DOHODA č. 24/27/054/14 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
24/27/054/14
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Banská Belá
22. Marec 2024
ZMLUVA č. 1424 613 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1424 613
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Banská Belá
9. Marec 2024
Nájomná zmluva na pozemok
NZ č. 4/2024 - JG
20,00 € Obec Banská Belá Jozefína Gajdošová
9. Marec 2024
Nájomná zmluva na pozemok
NZ č. 5/2024 - DJ
23,00 € Obec Banská Belá Dušan Jaško
4. Marec 2024
Nájomná zmluva na pozemok
NZ č. 2/2024 - AF
30,00 € Obec Banská Belá Antónia Flochová
4. Marec 2024
Nájomná zmluva na pozemok
NZ č. 3/2024 - JM
40,00 € Obec Banská Belá Jaroslav Mlynárik, Janka Mlynáriková
26. Február 2024
Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
16022024
0,00 € HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie Obec Banská Belá
21. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/24/01769/002
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Banská Belá