Centrálny register zmlúv

Mesto Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2023
Dohoda o zániku Zmluvy o dielo č. 407/2020 uzavretej dňa 06.06.2020
123/2023
0,00 € BEGBIE, s.r.o. Mesto Zvolen
4. December 2023
Zmena nájomného pre rok 2024
1317/2023
0,00 € Mesto Zvolen Vojenská farnosť sv. Michala archanjela, Veliteľstva vzdušných síl
8. Marec 2023
Dohoda o zániku zmluvy o poskytovaní bezpečnostných služieb č. 1106/2020
166/2023
0,00 € SPB Security s.r.o. Mesto Zvolen
22. November 2023
predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenajať nájomcovi reklamný priestor na mantineli umelej ľadovej plochy - klziska v sezóne 2023/2024
1364/2023
350,00 € HAKAN TRANS, s.r.o. Mesto Zvolen
30. November 2023
predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenajať nájomcovi reklamný priestor na mantineli umelej ľadovej plochy - klziska v sezóne 2023/2024
1435/2023
3 000,00 € Spoločnosť Pohronie a.s. Mesto Zvolen
4. December 2023
predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenajať nájomcovi reklamný priestor na mantineli umelej ľadovej plochy - klziska v sezóne 2023/2024
1444/2023
500,00 € Rotary Club Zvolen Mesto Zvolen
29. November 2023
Prenechanie bytu do užívania
1431/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
29. November 2023
Prenechanie bytu do užívania
1432/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
4. December 2023
Prenechanie bytu do užívania
1451/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
4. December 2023
Prenechanie bytu do užívania
1452/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
4. December 2023
Prenechanie bytu do užívania
1453/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
4. December 2023
Prenechanie bytu do užívania
1455/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
4. December 2023
Vianočná dedina Zvolen 2023
1443/2023
0,00 € fyzická osoba Mesto Zvolen
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v Centre voľného času Domino Bela IV. 1567/6, Zvolen.
1445/2023
0,00 € Mesto Zvolen Obec Veľká Lúka
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v Centre voľného času Domino, Bela IV.1567/6, Zvolen.
1446/2023
90,00 € Mesto Zvolen Obec Tŕnie
4. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z311071CLS3
1447/2023
180 858,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Zvolen
4. December 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP KŽP-PO4-SC441-2018-39/Q893
1448/2023
0,00 € Mesto Zvolen Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostiedkov na záujmové vzdelávanie detí v Centre voľného času Domino, Bela IV.1567/6, Zvolen.
1449/2023
0,00 € Mesto Zvolen OBEC KOVÁČOVÁ
4. December 2023
Nákup kancelárskeho materiálu
1454/2023
17 730,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Mesto Zvolen
4. December 2023
Dohoda o splátkovom kalendári
1456/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba