Centrálny register zmlúv

Mesto Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Nájomná zmluva
136/2024
0,00 € Mesto Zvolen Pravoslávna cirkevná obec Zvolen
14. Február 2023
Dohoda o zániku Zmluvy o dielo č. 407/2020 uzavretej dňa 06.06.2020
123/2023
0,00 € BEGBIE, s.r.o. Mesto Zvolen
12. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
402/2024
0,00 € Mesto Zvolen RIVER Development II s.r.o
12. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služby "Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen v období rokov 2024 - 2027"
417/2024
0,00 € LV PROPERTY s.r.o. Mesto Zvolen
12. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služby "Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen v období rokov 2024 - 2027"
418/2024
0,00 € LV PROPERTY s.r.o. Mesto Zvolen
11. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 386/2023/06/NŠ
372/2024
0,00 € fyzická osoba Mesto Zvolen
11. Apríl 2024
Zmena obchodného mena nájomcu a rozšírenie účelu nájmu
260/2024
0,00 € Mesto Zvolen Klaudia Trebuľová
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 200/2019/06/MK zo dňa 13.03.2019
559/2023
0,00 € Mesto Zvolen JUDr. Zuzana Koukalová, notárka
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorená zo dňa 28.04.2022
119/2024
0,00 € Mesto Zvolen Slovenská pošta, a.s.
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1309/2019/06/MK uzatvorenej dňa 10.01.2020
285/2024
0,00 € Mesto Zvolen Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
11. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 348/2003/06/T uzatvorenej dňa 11.03.2003
286/2024
0,00 € Mesto Zvolen Ing. Lujza Chabadová
11. Apríl 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme č. 1-01-2000/TM uzatvorenej dňa 18.01.2000
287/2024
0,00 € Mesto Zvolen Ing. Jozef Nemec
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 200/2012/06/T uzatvorenej dňa 23.04.2012
293/2024
0,00 € Mesto Zvolen Regionálny úrad verejného zdravotníctva
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 520/2021/06/MK uzatvorenej dňa 14.07.2021
310/2024
0,00 € Mesto Zvolen SPEZAX s.r.o.
11. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 241/2020/06/JK uzatvorenej dňa 15.04.2020
309/2024
0,00 € Mesto Zvolen HAKAN - Chorvátska zmrzlina , s.r.o.
11. Apríl 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 264/2008/06/T uzatvorenej dňa 7.7.2008
294/2024
0,00 € Mesto Zvolen Regionálny úrad verejného zdravotníctva
11. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 2415/2005/06/T uzatvorenej dňa 27.7.2005
326/2024
0,00 € Mesto Zvolen Miroslava Šimová
11. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 950/2019/06/MK uzatvorenej dňa 17.06.2020
413/2024
0,00 € Mesto Zvolen Oblastný futbalový zväz Zvolen
11. Apríl 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1297/2004/06/T
414/2024
0,00 € Mesto Zvolen Svetlana Lukácsová
11. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 320/2007/06/S uzatvorenej dňa 15.8.2007
415/2024
0,00 € Mesto Zvolen JUDr. Ján Repáš, advokát