Centrálny register zmlúv

Mesto Tornaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Obnova krytu vozovky na ul. Družstevnej v Tornali
118/2024
95 709,98 € STRABAG s.r.o. Mesto Tornaľa
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb ČSOB Elektronického bankovníctva
117/2024
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Tornaľa
5. Apríl 2024
Dohoda o splácaní dlhu
114/2024
246,12 € Mesto Tornaľa Barbora Krištófová
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 426/2024-1
115/2024
285,55 € Obec Abovce Mesto Tornaľa
5. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien
116/2024
0,00 € Mesto Tornaľa GreenWay Infrastructure s.r.o.
22. Marec 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 1/2024/OFEM/NZ
106/2024
72,00 € Mesto Tornaľa Juraj Krištof
28. Marec 2024
Zmluva o dielo - Zmluva o dodaní tovaru
111/2024
0,00 € R&B INTEX s.r.o. Mesto Tornaľa
28. Marec 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve o splátkovom úvere číslo 4001/11/060
112/2024
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Tornaľa
28. Marec 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve o splátkovom úvere číslo 4001/13/019
113/2024
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Tornaľa
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 426/2024-25
109/2024
142,77 € Obec Vyšné Valice Mesto Tornaľa
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 426/2024-3
110/2024
285,55 € Obec Čoltovo Mesto Tornaľa
25. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 1/2024/OFEM/DZ
108/2024
5 155,80 € Tornalanet s.r.o. Mesto Tornaľa
22. Marec 2024
Dohoda o splácaní dlhu
103/2024
285,03 € Mesto Tornaľa Štefan Kárász
22. Marec 2024
Dohoda o splácaní dlhu
102/2024
160,50 € Mesto Tornaľa Katarína Plešivčiaková
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 426/2024-19
104/2024
71,39 € Obec Rimavská Seč Mesto Tornaľa
22. Marec 2024
Zmluva č. 9/DMT/ECZ o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024
105/2024
1 000,00 € Mesto Tornaľa Cirkevný zbor evanjel cirkvi na Slovensku
22. Marec 2024
Dohoda č. 24/30/054/20 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
107/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Mesto Tornaľa
19. Marec 2024
Dodatok č. 7 ku Kúpnej zmluve o prevode práv k nehnuteľnostiam č. 15/2018/OFEM/KZ
101/2024
0,00 € Mesto Tornaľa PSYCHCEN - PKN s.r.o.
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 426/2024-24
99/2024
142,77 € Obec Vlkyňa Mesto Tornaľa
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 426/2024-18
100/2024
214,16 € Obec Riečka Mesto Tornaľa