Centrálny register zmlúv

Mesto Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
147/2024
430,00 € SZSM - regionálny klub Sclerosis multiplex v R.Sobote Mesto Rimavská Sobota
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
148/2024
0,00 € KLASS v Slovenskej republike Mesto Rimavská Sobota
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
149/2024
2 900,00 € Občianske združenie LíderTalent Mesto Rimavská Sobota
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
150/2024
2 430,00 € Združenie ochrancov genofondu ohrozených rastlín Mesto Rimavská Sobota
22. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
35/2024
0,00 € Mesto Rimavská Sobota Mgr. Gabriella Lalane Pelle
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
139/2024
1 260,00 € Evanjelický a.v. cirkevný zbor Mesto Rimavská Sobota
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
143/2024
130,00 € SLOVENSKÝ ZVAZ TELESNE POSTIHNUTÝCH Mesto Rimavská Sobota
21. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
140/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Rimavská Sobota
21. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
141/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Rimavská Sobota
21. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
142/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Rimavská Sobota
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
144/2024
2 440,00 € Pósa Lajos Társaság - Spoločnosť Lajosa Pósu Mesto Rimavská Sobota
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
145/2024
1 850,00 € DOM MATICE SLOVENSKEJ Mesto Rimavská Sobota
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
131/2024
1 260,00 € Centrum komunitných technológií Mesto Rimavská Sobota
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
132/2024
1 000,00 € Občianske združenie FUNDAMENT Mesto Rimavská Sobota
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
133/2024
840,00 € Občianske združenie PARTNERSTVO GEMERA-MALOHONTU Mesto Rimavská Sobota
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
136/2024
1 510,00 € Rímskokatolická cirkev, farnosť Rimavská Sobota Mesto Rimavská Sobota
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
134/2024
250,00 € Klub starších Wass Albert idősek klubja Mesto Rimavská Sobota
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
137/2024
3 990,00 € Miestny odbor Matice slovenskej Mesto Rimavská Sobota
16. Máj 2024
Darovacia zmluva - Rozšírenie verejnej kanalizácie Tomášová IBV (vrátane príslušnej dokumentácie)
121/2024
0,00 € SUNNY EARTH s. r. o. Mesto Rimavská Sobota
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
122/2024
0,00 € SUNNY EARTH s. r. o. Mesto Rimavská Sobota