Centrálny register zmlúv

Obec Malinová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
11/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
2. Júl 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2024-06-18mm2
0,00 € TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
2. Júl 2024
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
12/2024
0,00 € LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad Obec Malinová, Školská jedáleň pri MŠ, Malinová č.115, 972 13 Malinová
1. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
HNM-P-101/2024
0,00 € Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/558
7 000,00 € Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
4. Jún 2024
Kúpna zmluva
10/2024
1 624,00 € Radovan Páleš a Michaela Pálešová, Malinová 383, 972 13 Malinová Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
29. Máj 2024
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 12 v Nájomnom bytovom dome A, Malinová 428
9/2024
0,00 € Mária Čavojská, Malinová 428, 972 13 Malinová Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
29. Máj 2024
Protokol CRZ č. 01144/2024-OV-0250036/24.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obcí
01144/2024-OV-0250036/24.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
26. Apríl 2024
Dohoda o poskytovaní praktického vyučovania formou súvislej odbornej praxe č. 26. OA/2024
26/OA/2024
0,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 01 Prievidza Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
16. Apríl 2024
Zámenná zmluva
8/2024
0,00 € Lenka Kamieniak, Malinová 317, 972 13 Malinová Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
16. Apríl 2024
Dohoda o urovnaní
7/2024
673,92 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Malinová, DHZ Malinová, Malinová č.115, 972 13 Malinová
2. Apríl 2024
Zmluva č. 3240435 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
3240435
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 01 Bratislava 3 Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
20. Marec 2024
Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
6/2024
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
20. Marec 2024
Dohoda č. 24/12/054/5 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
24/12/054/5
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
19. Marec 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov
5/2024
0,00 € EKO TEAM BL, s.r.o., Kultúrna 19, 821 04 Bratislava Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
19. Marec 2024
Mandátna zmluva
4/2024
0,00 € EKO TEAM BL, s.r.o., Kultúrna 19, 821 04 Bratislava Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
15. Marec 2024
Licenčná zmluva
3/2024
0,00 € eSYST s.r.o., Fraňa Mráza 289/2, 010 01 Žilina Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
11. Marec 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o platení časti úhrady za sociálnu službu číslo 3/2021/43
Dč.5/3/2021/43
0,00 € Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, Nitrianske Pravno Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
15. Február 2024
Nájomná zmluva
2/2024
1,60 € Ivan Poliak, Malinová 100, 972 13 Malinová Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
30. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy
2409383601
0,00 € Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3A, 841 04 Bratislava Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová