Centrálny register zmlúv

Mesto Nová Dubnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí podpory formou úveru z EF
499/2023
174 150,50 € Environmentálny fond Mesto Nová Dubnica
19. Apríl 2024
Zmluva o dielo
223/2024
0,00 € TEKOS Nová Dubnica s.r.o. Mesto Nová Dubnica
17. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku - gymnázium, voľby prezidenta II. kolo
29/2024
100,00 € Spojená škola sv. Jána Bosca Mesto Nová Dubnica
17. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku - ZŚ, voľby prezidenta II. kolo
31/2024
100,00 € Základná škola Mesto Nová Dubnica
17. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku - CVČ, voľby prezidenta II. kolo
33/2024
50,00 € Centrum voľného času Mesto Nová Dubnica
17. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku - ZUŠ, voľby prezidenta II. kolo
35/2024
50,00 € Základná umelecká škola Štefana Baláža Mesto Nová Dubnica
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
216/2024
1 200,00 € Neuvedené Mesto Nová Dubnica
12. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
214/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Dubnica
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
215/2024
0,00 € PhDr. Miroslav Martinický, Phd. Mesto Nová Dubnica
11. Apríl 2024
Dohoda o ukončení spolupráce
210/2024
0,00 € Mesto Nová Dubnica Obec Košecké Podhradie
11. Apríl 2024
Zmluva o manažmente projektu
212/2024
2 100,00 € MP Profit PB, s.r.o. Mesto Nová Dubnica
11. Apríl 2024
Zmluva o manažmente verejného obstarávania
213/2024
3 180,00 € MP Profit VO, s.r.o. Mesto Nová Dubnica
9. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní zariadenia - NOTEBOOK
194/2024
20,00 € Ing. Janka Prnová Mesto Nová Dubnica
9. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní zariadenia - NOTEBOOK
195/2024
20,00 € Lenka Roncová Mesto Nová Dubnica
9. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní zariadenia - NOTEBOOK
196/2024
20,00 € Mgr. Jana Hajašová Mesto Nová Dubnica
9. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní zariadenia - NOTEBOOK
199/2024
20,00 € Ing. Martina Mrišová Mesto Nová Dubnica
9. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní zariadenia - NOTEBOOK
198/2024
20,00 € Andrea Bračíková Mesto Nová Dubnica
9. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní zariadenia - NOTEBOOK
197/2024
20,00 € Mgr. Gabriela Záhorcová Mesto Nová Dubnica
9. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní zariadenia - NOTEBOOK
200/2024
20,00 € Mgr. Katarína Bašná Mesto Nová Dubnica
9. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní zariadenia - NOTEBOOK
201/2024
20,00 € Eva Pištová Mesto Nová Dubnica