Centrálny register zmlúv

Mesto Ilava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Ukončenie Zmluvy o poskytovaní služieb č. NEZ5/73/2012
189/2023
0,00 € SOMI Consulting s.r.o. Mesto Ilava
16. November 2023
Pomoc v hmotnej núdzi- vykonávanie aktivačnej činnosi
211/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Ilava
5. December 2023
Úverová zmluva - Zníženie energetickej náročnosti kultúno-správnej budovy Ilava
191/2023
0,00 € Environmentálny fond Mesto Ilava
5. December 2023
Dodatok k zmluve č. PZ 241/2020 - pripoistenie vodzidla IVECO A BOBCAT
220/2023
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Mesto Ilava
4. December 2023
Mestské múzeum Ilava - rekonštrukcia stropnej a podlahovej konštrukcie nad 1. NP
212/2023
29 702,23 € Nové Stavby, s. r. o. Mesto Ilava
14. November 2023
Prevádzka SMS parkovného na území mesta Ilava v centrálnej mestskej zóne
186/2023
6 876,00 € Mediatex, s.r.o. Mesto Ilava
23. November 2023
Kúpele v regióne 2023-2024
205/2023
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Mesto Ilava
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 - Klub slovenských turistov - Tuláci
79/2023
338,00 € Neuvedené Mesto Ilava
30. November 2023
Kúpna zmluva č. 02512/2023-PKZ-K40215/23.00- nehnuteľnosť - parcela KN-E č. 188 - orná pôda o výmere 132 m2, k.ú. Ilava
216/2023
3 366,00 € Slovenský pozemkový fond Mesto Ilava
30. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02254/2023-PKZP-K40216/23.00 - nehnuteľnosti pod budovou a v areáli Základnej umeleckej školy a Špeciálnej základnej školy - parcela KN-E č. 195/101 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3710m2 (parcely KN-C 736/1 - za...
218/2023
119 860,00 € Slovenský pozemkový fond Mesto Ilava
30. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02492/2023-PKZP-K40238/23.00 - nehnuteľnosti pod budovou a v areáli budovy s.č. 81/18 - parcely KN-C č.3 - zast.plocha a nádvorie o výmere 20 m2, KN-C č.4, 5, 6 - zast.plocha a nádvorie o...
219/2023
15 928,33 € Slovenský pozemkový fond Mesto Ilava
28. November 2023
služba TSSMmonitoring
217/2023
0,00 € TSS Group Mesto Ilava
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 - MLMF Ilava
78/2023
375,00 € Neuvedené Mesto Ilava
27. November 2023
Dohoda o splátkach
213/2023
6 018,61 € TSS Group Mesto Ilava
27. November 2023
Dodatok č. 1
214/2023
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Mesto Ilava
27. November 2023
Dodatok č.1
215/2023
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Mesto Ilava
23. November 2023
právne poradenstvo v súvislosti s verejným obstarávaním služieb tepelného hospodárstva
208/2023
11 952,00 € RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. Mesto Ilava
20. November 2023
oprava a údržba nákladných motorocých vozidiel v majetku mesta Ilava
209/2023
45 000,00 € TEMAX, spol. s.r.o. Mesto Ilava
13. November 2023
Projekt: Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - samospráva
210/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Ilava
10. November 2023
Dodatok č. 2 - Predĺženie realizácie projektu "Rekonštrukcia mestských komunikácií a chodníkov v Ilave" na ul. Záhumenskej
207/2023
0,00 € STRABAG s.r.o. - UB 6O Dopravné staviteľstvo TG/CC/EA Mesto Ilava