Centrálny register zmlúv

Mesto Turčianske Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Júl 2024
Darovacia zmluva
EXT_139/2024
0,00 € Bóna Dárius Mesto Turčianske Teplice
8. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 2024/EE/01/011
EXT_138/2024
51 243,00 € STRABAG, s.r.o. Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 30.09.2020
INT_120/2024
0,00 € Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Turčianske Teplice Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127001374 v zmysle dodatku č. 12
EXT_119/2024
0,00 € UNIQA poisťovňa a.s. Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2024/11
EXT_121/2024
0,00 € Lacko Ján Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2024/12
EXT_122/2024
0,00 € Frno Tibor Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o ubytovaní č. 2023/u02
EXT_136/2024
0,00 € Hasprunová Jana Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o ubytovaní č. 2023/u03
EXT_135/2024
0,00 € Hasprun Andrej Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o ubytovaní
EXT_134/2024
0,00 € Hanko Vladimír Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. 2023/64
EXT_132/2024
0,00 € Ridzoň Július Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. 2023/06
EXT_131/2024
0,00 € Lancková Katarína Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 2023/04
EXT_130/2024
0,00 € Fúčela Ľubomír Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 2023/20
EXT_129/2024
0,00 € Jariabková Iveta Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2024/18
EXT_128/2024
0,00 € Skuhrová Jaroslava Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2024/17
EXT_127/2024
0,00 € Kohútová Ivana Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2024/16
EXT_126/2024
0,00 € Maňúrová Margita Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2024/15
EXT_125/2024
0,00 € Štefanidesová Silvia Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2024/14
EXT_124/2024
0,00 € Mračková Katarína Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2024/13
EXT_123/2024
0,00 € Ondrejková Daniela Mesto Turčianske Teplice
28. Jún 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o ubytovaní
EXT_137/2024
0,00 € Kanis Viktor, Ing. Mesto Turčianske Teplice