Centrálny register zmlúv

Obec Šútovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
ZMLUVA na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
ZMLUVA na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z ni
0,00 € Obec Šútovo LUNYS s.r.o
26. Jún 2024
K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka
K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená v zmysle § 588 Ob
2 196,00 € Obec Šútovo Ing. Kubáň Jaroslav
30. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 3 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 3 2024
76,01 € Andrea Kubáňová, Obec Šútovo
30. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 4 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 4 2024
0,00 € Kristína Zelienková Obec Šútovo
31. Máj 2024
ZMLUVA O PREVÁDZKE prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv
ZMLUVA O PREVÁDZKE prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv
360,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Šútovo
3. Apríl 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 1 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 1 2024
67,09 € Jana Štrbáňová obec Šútovo
3. Apríl 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 2 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 2 2024
0,00 € Miloš Bella Obec Šútovo
28. Marec 2024
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY 3x80A
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY 3x80A
936,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Šútovo
28. Marec 2024
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY 3x 25A
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY 3x 25A
392,50 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Šútovo
20. Marec 2024
Dodatok ku Kúpnej zmluve . Ivana Calíková-Zn. V529 2024
Dodatok ku Kúpnej zmluve . Ivana Calíková-Zn. V529 2024
0,00 € Ivana Calíková Obec Šútovo
22. Február 2024
Zmluva č. o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch
Zmluva č. o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch
0,00 € Reclay Systems s.r.o. Obec Šútovo
15. Február 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností uzatvorená v zmysle § 588 a násl. Obč. zákonníka
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností uzatvorená v zmysle § 588 a násl. Obč. zákonníka
21 316,00 € Ivana Calíková Obec Šútovo
13. Február 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
1 600,00 € Jaroslav Frkáň Obec Šútovo
28. December 2023
Zmluva odielo č.2/2023
Zmluva odielo č.2/2023- Dutko zimná údržba-2024
0,00 € Milan Dutko Obec Šútovo
27. December 2023
Zmluva o prenájme POHOSTINSTVO Daniela Plžová
Zmluva o prenájme POHOSTINSTVO Daniela Plžová
2 400,00 € Daniela Pĺžová Obec Šútovo
19. Október 2023
Zmluva o prenájme chata so súp. č. 203 -Lyžiarsky klub Turany
Zmluva o prenájme chata so súp. č. 203 -Lyžiarsky klub Turany
1 500,00 € Lyžiarsky klub S.C:Nádej Turany Obec Šútovo
17. Október 2023
Mierová 45/2, 038 54 Šútovo
ZMLUVA č. 42023 o nájme nebyt priestorov
600,00 € Andrea Kubáňová, Obec Šútovo
4. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Šútovo
9. August 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy- Brantner Fatra s.r.o.
Zmluva o prenájme reklamnej plochy- Brantner Fatra s.r.o.
150,00 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Šútovo
8. August 2023
Zmluva o reklame TURVOD 2023
Zmluva o reklame TURVOD 2023
200,00 € obec Šútovo Obec Šútovo