Centrálny register zmlúv

Obec Sklené

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva číslo: OP-24-072
24/072
324,00 € SmartBooks, a.s. Obec Sklené
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
1_2023
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Obec Sklené
8. December 2023
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2 2023
1 056,00 € NB Consult s.r.o. Obec Sklené
7. December 2023
Zmluva o dielo
1 2023
11 940,00 € SK studio s.r.o. Obec Sklené
22. November 2023
Kúpna zmluva
82023
Doplnená
2 070,00 € Obec Sklené Tomáš Malík, Róbert Lukačka
22. November 2023
Licenčná zmluva
1
215,00 € eSYST s.r.o. Obec Sklené
15. November 2023
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
2/2023
0,00 € Technické služby Turčianske Teplice s.r.o. Obec Sklené
26. Október 2023
Zmluva o grantovom účte
20231
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Sklené
18. Október 2023
Zmluva o zhotovení a prenájme internetovej stránky
1/2023
0,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Sklené
18. Október 2023
Zmluva o zimnej údržbe 1/2023
1/2023
0,00 € Obec Sklené TOMIPO T.S. s.r.o.
18. Október 2023
Zmluva o sponzorskom dare
5/2023
159,10 € Obec Sklené Územná organizácia- Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
30. September 2023
Nájomná zmluva
22023
97,70 € Obec Sklené Pavel Roman, Nataša Romanová
30. September 2023
Nájomná zmluva
32023
52,60 € Obec Sklené Jaroslava Pavlíková
30. September 2023
Nájomná zmluva
2/2023
69,00 € Obec Sklené Tibor Frno, Martina Frnová
30. September 2023
Nájomná zmluva
52023
28,70 € Obec Sklené Helena Bulíková
30. September 2023
Nájomná zmluva
42023
99,30 € Obec Sklené Matúš Lihan
24. August 2023
Zmluva o sponzorskom dare
4/2023 Zmluva o sponzorskom dare
200,00 € Hospodár s.r.o. Obec Sklené
10. August 2023
Zmluva o propagácii a reklame
2/2023 Zmluva o propagacii a reklame
200,00 € Obec Sklené Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.16/2023/OE/T/1.38
Zmluva o poskytnutí dotácie č.16/2023/OE/T/1.38
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Sklené
9. August 2023
Zmluva o sponzorskom dare
1/2023 Zmluva o sponzorskom dare
1 000,00 € Defense s.r.o. Obec Sklené