Centrálny register zmlúv

Mesto Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Nájomná zmluva č. 2023013 - nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3734
2030/2023
541,66 € Mesto Martin Turčianska galéria v Martine
27. Október 2023
Nájomná zmluva č. 3/2023/37 - vyhradené parkovacie miesta - stanovištia Taxi
2067/2023
410,00 € Mesto Martin Ivana Badaňová - BUGO taxi
27. Október 2023
Nájomná zmluva č. 6/2023/19, 26, 27, 28, 29 - vyhradené parkovacie miesta - stanovištia Taxi
2068/2023
2 361,00 € Mesto Martin MB TAXI, s.r.o.
27. Október 2023
Nájomná zmluva č. 5/2023/40 - vyhradené parkovacie miesta - stanovištia Taxi
2069/2023
400,00 € Mesto Martin Marek Janák
27. Október 2023
Nájomná zmluva č. 4/2023/35 - vyhradené parkovacie miesta - stanovištia Taxi
2070/2023
400,00 € Mesto Martin Ján Bauer - FANY
27. Október 2023
Nájomná zmluva č. 2/2023/5, 36, 39 - vyhradené parkovacie miesta - stanovištia Taxi
2071/2023
1 150,00 € Mesto Martin Peter Smatana - K2-Taxi
27. Október 2023
Nájomná zmluva č. 7/2023/18 - vyhradené parkovacie miesta - stanovištia Taxi
2072/2023
775,00 € Mesto Martin Ricar s.r.o.
8. December 2023
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
2288/2023
248 756,10 € Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., Mesto Martin
8. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/ÚHI/2023
2289/2023
2 470 358,97 € 3 Energy SK, s.r.o. Mesto Martin
7. December 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra na biologicky rozložiteľný odpad č. 890
2287/2023
0,00 € Mesto Martin Róbert Demáček
6. December 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra na biologicky rozložiteľný odpad č. 887
2281/2023
0,00 € Mesto Martin Darina Tomášová
6. December 2023
Zmluva č. 43809/2023 o krátkodobom prenájme majetku mesta - Turčianska galéria- prípravná miestnosť + klavír na akciu "Koncert"
2282/2023
30,00 € Mesto Martin Turčianska galéria
6. December 2023
Zmluva č. 44052/2023 o krátkodobom prenájme majetku mesta - Turčianska galéria- prípravná miestnosť + klavír na akciu "Koncert"
2283/2023
15,00 € Mesto Martin Turčianska galéria
6. December 2023
Zmluva č. 43010/2023 o krátkodobom prenájme majetku mesta - Turčianska galéria- klavír na akciu "Detské divadielko Slnečné prasiatko"
2284/2023
5,00 € Mesto Martin Turčianska galéria
6. December 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra na biologicky rozložiteľný odpad č. 888
2285/2023
0,00 € Mesto Martin Štefan Holboj
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 70/792307/2023/KH - jednohrob - pohrebisko Kolónia Hviezda
2286/2023
100,00 € Mesto Martin Michal Michálek
5. December 2023
Dohoda č.20/2023/OSS o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Martin
2280/2023
20 000,00 € Mesto Martin SYNERGIA
4. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 152/902304/2023/MC - jednohrob
2278/2023
0,00 € Mesto Martin Marek Holubek
4. December 2023
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 07/2023/OPMAC
2279/2023
0,00 € Beťkoprojekt, s.r.o. Mesto Martin
1. December 2023
Poistná zmluva
2277/2023
19,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Martin