Centrálny register zmlúv

Mesto Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Dodatok č. 1/782201/2023/JC k zmluve o nájme hrobového miesta č. 28/782201/2022/JC
796/2024
0,00 € Mesto Martin Katarína Kubová
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 46/742408/2024/KH - urnové miesto
797/2024
20,00 € Mesto Martin Andrea Uherová
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 45/762405/2024/KH - dvojhrob
798/2024
0,00 € Mesto Martin Andrea Šupíková
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 44/942308/2024/KH - dvojhrob
799/2024
100,00 € Mesto Martin Viera Líšková
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 47/512403/2024/KH - jednohrob
800/2024
100,00 € Mesto Martin Ing. Dušan Hruška
12. Júl 2024
Zmluva č. 40626/2024 o krátkodobom prenájme majetku mesta - rekreačná chata
801/2024
100,00 € Mesto Martin Dušan Handlír
12. Júl 2024
Zmluva o nájme samolisovacieho odpadkového koša Mr. Fill
802/2024
0,00 € ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. Mesto Martin
10. Júl 2024
Zámenná zmluva - nehnuteľnosť pozemok parc. č. KN-C 1352/193 na LV č. 8052
791/2024
0,00 € Mesto Martin HAKUŠ REAL, s.r.o.,
10. Júl 2024
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra na biologicky rozložiteľný odpad č. 1024
792/2024
0,00 € Mesto Martin Jozef Krupa
10. Júl 2024
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra na biologicky rozložiteľný odpad č. 1026
793/2024
0,00 € Mesto Martin František Jaško
10. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 66/552401/2024/MC - dvojhrob
794/2024
0,00 € Mesto Martin Silvester Šajben
8. Júl 2024
Zmluva č. 24K000021 o zabezpečení poskytovania služieb - ,,Nápojovky"
779/2024
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Mesto Martin
8. Júl 2024
Dohoda č. 3/2024/OdSRRaCR o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Martin - podujatie ,,Turistická trasa Koruna Turca"
780/2024
3 500,00 € Mesto Martin Spoznaj Turiec
8. Júl 2024
Poistná zmluva č. 5190066284 - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
781/2024
20,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Martin
8. Júl 2024
Dohoda o ukončení Zmluve č. 10/2023/OSS o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
782/2024
0,00 € Harmónia, n.o. OCEAN Mesto Martin
8. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - práva umiestnenia prístavby - balkónu
783/2024
15,00 € Mesto Martin Anna Salaiová
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 65/792408/2024/MC - jednohrob
785/2024
0,00 € Mesto Martin Iveta Blanáriková
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/932409/2024/JC - urnové miesto
786/2024
20,00 € Mesto Martin Milan Kubík
8. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 04/932409/2024 - betónova urnová schránka
787/2024
150,00 € Mesto Martin Milan Kubík
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/542410/2024/JC - urnové miesto
788/2024
20,00 € Mesto Martin Anna Stašová