Centrálny register zmlúv

Obec Lipovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
164B037
20,00 € Obec Lipovec Vojtech Hatala
14. Február 2024
Zmluva o dielo
R2024/0208
30 620,40 € SK studio, s.r.o. Obec Lipovec
13. Február 2024
Zmluva č. LIP/S2024/00081 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
LIP/S2024/00081
180,00 € Obec Lipovec RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, ŽILINSKÁ DIECÉZA
9. Február 2024
Zmluva č. LIP/S2024/00077 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
LIP/S2024/00077
180,00 € Obec Lipovec Centrum environmentálnej výchovy Turiec, Občianske združenie
9. Február 2024
Zmluva č. LIP/S2024/00083 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
LIP/S2024/00083
960,00 € Obec Lipovec Dobrovoľný hasičský zbor Lipovec
7. Február 2024
Zmluva č. LIP/S2024/00078 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
LIP/S2024/00078
240,00 € Obec Lipovec Deep Dance Center, s. r. o.
7. Február 2024
Zmluva č. LIP/S2024/00079 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
LIP/S2024/00079
720,00 € Obec Lipovec Centrum voľného času
7. Február 2024
Zmluva č. LIP/S2024/00080 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
LIP/S2024/00080
780,00 € Obec Lipovec Centrum voľného času DOMINO
5. Február 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202312-TZ-0275
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Lipovec
5. Február 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202312-TZ-0274
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Lipovec
5. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových materiálov
Z-O/2024/TZKO/447
0,00 € ELEKOS Obec Lipovec
30. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
LIP/2023/00384
23 536,31 € ProInstall elektro, s.r.o. Obec Lipovec
26. Január 2024
Zmluva č. LIP/S2024/00076 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
LIP/S2024/00076
9 000,00 € Obec Lipovec Telovýchovná jednota IDOP Lipovec
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu ochrany prírody
ŠOP SR-Z/640/2023/POP-033
4 674,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Obec Lipovec
12. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie Zberu a likvidácie odpadov v obci Lipovec - rok 2024 - obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024
LIP/S2024/00016
26 124,00 € Brantner Fatra, s.r.o. Obec Lipovec
3. Január 2024
Dodatok č. 4 LIP/2020/00414-001564 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 12.7.2019
LIP/2020/00414-001564 - Dodatok č. 4 k zmluve
124,00 € Obec Lipovec M&T Lešenia Monika Mruškovičová
28. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie opatrovateľskej služby č. LIP/2023/002375
LIP/2023/002375
593,92 € Obec Lipovec BENETRIX, n. o.
20. December 2023
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 4419002558
4419002558
1 418,40 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Lipovec
19. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
0,00 € ProInstal s.r.o. Obec Lipovec
13. December 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre užívateľov sústavy prevádzkujúcich elektroenergetické zariadenie slúžiace na výrobu alebo uskladňovanie elektriny
4600070480
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Lipovec