Centrálny register zmlúv

Obec Kláštor pod Znievom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Zmluva č.DOT/2024/03 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
OcÚ-S2024/00231-1
2 500,00 € Rímskokatolícka cirkev - farský úrad Obec Kláštor pod Znievom
22. Júl 2024
Zmluva č. DOT/2024/06 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
OcÚ-S2024/00231-2
2 000,00 € Znievske rado/sť/dajné divadlo pri OcÚ Kláštor pod Znievom Obec Kláštor pod Znievom
22. Júl 2024
Zmluva č. DOT/2024/08 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
OcÚ-S2024/00231-3
1 000,00 € HC Kláštor pod Znievom Obec Kláštor pod Znievom
15. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. OcÚ-S2024/00009-37
OcÚ-S2024/00009-37
60,00 € Mária Gírethová Obec Kláštor pod Znievom
15. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. OcÚ-S2024/00009-38
OcÚ-S2024/00009-38
0,00 € Ing. Ivan Pandula Obec Kláštor pod Znievom
4. Júl 2024
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
OcÚ-S2024/00212
0,00 € Rodent s.r.o. Obec Kláštor pod Znievom
25. Jún 2024
Darovacia zmluva
OCU-S2024/00197
400,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Kláštor pod Znievom
25. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole
OCU-S2024/00198
2 000,00 € Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Obec Kláštor pod Znievom
25. Jún 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 6.10.2023 - Predĺženie platnosti zmluvy
OCU-S2024/00199
0,00 € Mikroprojekt s.r.o. Obec Kláštor pod Znievom
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
OcÚ-S2024/00193-1
2 671,00 € Základná škola Františka Hrušovského Obec Kláštor pod Znievom
20. Jún 2024
Dodatok č.7 Zmluva o zneškodňovaní odpadov č.33
OcÚ-S2024/00093-1
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Kláštor pod Znievom
17. Jún 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre užívateľov sústavy prevádzkujúcich elektroenergetické zariadenie slúžiace na výrobu alebo uskladňovanie elektriny
OcÚ-S2024/00187-1
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Kláštor pod Znievom
6. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. OcÚ -S2024/00009-35
OcÚ-S2024/00009-35
60,00 € Ivana Černochová Obec Kláštor pod Znievom
6. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. OcÚ-S2024/00009-36
OcÚ-S2023/00009-36
0,00 € Ladislav Krištofík Obec Kláštor pod Znievom
3. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. OcÚ-S2024/00009-34
OcÚ-S2024/00009-34
30,00 € Viera Pásztorová Obec Kláštor pod Znievom
3. Jún 2024
Zmluva o bežnom účte
OcÚ-S2024/00156-2
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Kláštor pod Znievom
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
OcÚ-S2024/00133-1
0,00 € TOM-GYN, s.r.o. Obec Kláštor pod Znievom
29. Máj 2024
Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte
OcÚ-S2024/00171-1
0,00 € Město Strážnice Obec Kláštor pod Znievom
27. Máj 2024
Zmluva o dielo
OcÚ-S2024/00165-1
30 960,00 € ECB Martin s.r.o. Obec Kláštor pod Znievom
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.OcÚ-S2024/00009-33
OcÚ-S2024/00009-33
60,00 € Zuzana Fedorová Obec Kláštor pod Znievom