Centrálny register zmlúv

Obec Horný Kalník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Darovacia zmluva
Z-02/24
0,00 € Radoslav Rohoň, Bibiana Olexová, Zdena Parišeková, Stanislav Rohoň a Monika Stašáková Obec Horný Kalník
6. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z-03/24
342,73 € Ing. Ján Polonec Obec Horný Kalník
5. Február 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
Z-01/24
180,00 € Obec Horný Kalník Bohuslav Harmaniak
30. November 2023
Darovacia zmluva
Z-07/23
0,00 € Peter Záborský, Anna Jesenská, Peter Jesenský, Milan Jesenský, Radoslav Rohoň a Bibiana Olexová Obec Horný Kalník
4. Február 2023
Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárstvo
Z-02/23
541,30 € PD "SNP" so sídlom v Sklabini Obec Horný Kalník
31. Október 2023
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácií
Z-06/23
0,00 € PD "SNP" so sídlom v Sklabini Obec Horný Kalník
25. Júl 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
Z-05/23
0,00 € Brantner Fatra, s.r.o. Obec Horný Kalník
10. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Z-04/23
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Horný Kalník
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Z-03/23
1 400,00 € DPO SR Obec Horný Kalník
28. Január 2023
Darovacia zmluva - tabletový počítač
Z-01/23
304,80 € Štatistický úrad SR Obec Horný Kalník
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Z-05/22
650,00 € Ing. Mária Kasmanová Obec Horný Kalník
24. Október 2022
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácií
Z-04/22
0,00 € PD "SNP" so sídlom v Sklabini Obec Horný Kalník
13. Október 2022
Zmluva o pripojení k IS DCOM pre člena ZMOS
Z-03/22
0,00 € Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS) Obec Horný Kalník
19. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Z-02/22
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Horný Kalník