Centrálny register zmlúv

Obec Ružiná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Kúpna zmluva
2023/063
2 730,00 € Obec Ružiná Mgr. Koberová Mária
1. December 2023
Zmluva o dielo, dodatok č. 3
2023/060
163 770,66 € Ján Pavčo, s.r.o Obec Ružiná
1. December 2023
Zmluva o dielo, dodatok č. 4
2023/061
176 840,97 € Ján Pavčo, s.r.o Obec Ružiná
1. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
2023/062
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Ružiná
20. November 2023
Kúpna zmluva
2023/057
2 510,00 € Obec Ružiná Dananaj František
20. November 2023
Kúpna zmluva
2023/058
1 410,00 € Obec Ružiná Mišove Jarmila
20. November 2023
Kúpna zmluva
2023/059
1 970,00 € Obec Ružiná Malatinec Jozef
15. November 2023
Poistná zmluva- úrazové poistenie
2023/056
60,00 € Komunálna poisťovňa Obec Ružiná
1. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
2023/054
615,96 € Obec Ružiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
30. Október 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu
2023/051
8 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Ružiná
30. Október 2023
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
2023/052
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Ružiná
30. Október 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
2023/053
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Obec Ružiná
26. Október 2023
Kúpna zmluva
2023/049
5 000,00 € Mgr. Lucia Kralinská Obec Ružiná
26. Október 2023
Kúpna zmluva
2023/050
5 000,00 € Ing. Anna Kralinská Obec Ružiná
24. Október 2023
Kúpna zmluva
2023/045
5 000,00 € Banašová Lýdia Obec Ružiná
24. Október 2023
Kúpna zmluva
2023/046
2 590,00 € Iždinský Ján Obec Ružiná
24. Október 2023
Poistná zmluva
2023/047
36,58 € Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Ružiná
24. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
2023/048
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Ružiná
20. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
2023/044
0,00 € Gabriela Farkašová Obec Ružiná
17. Október 2023
Kúpna zmluva
2023/043
1 590,00 € Kliment Jaroslav Obec Ružiná